Her avgjøres havnestriden

Høyesterett mener at Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i norske havner.

Etter tre år med kamp om hvem skal ha rett til å losse og laste i norske havner, kom svaret i dag. Holship fikk medhold i Høyesterett.LO og NTF har krevd at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere. Denne gir nemlig fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere, mens Holship ønsker å bruke egne ansatte til dette arbeidet.
Før høyesterett hadde Holship tapt saken i tingretten og i lagmannsretten, men de fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.
Dette har også vært et viktig punkt under rettssaken. Spørsmålet er om man skal følge den nåværende EØS-avtalen eller fortrinnsretten nedfelt i Grunnloven siden 1914.