Forsker mener lærere ubevisst mobber elever

I tre år har Liv Anne Fossbråten besøkt klasserom for å studere hvordan elevene blir påvirket av lærerens kroppsspråk.

Se Liv Anne Fossbråtens eksempler på lærernes kroppsspråk i undervisningssituasjoner. Video: Martin Tangen Schmidt/NRK.

– Noe av det verste var disse skuldertrekkene og hånlige smilene når elevene svarte feil eller var urolige. Det er mobbing, sier førstelektor Liv Anne Fossbråten ved Høgskolen i Østfold.

Fra en stol bakerst i 100 klasserom har hun studert lærere i tre år. Først etter timene fortalte hun at det var kroppsspråket hun hadde sett på.

– Lærerne fikk muligheten til å trekke seg fra prosjektet. Det var det ingen som gjorde. De syntes det var interessant, sier hun.

I 70 prosent av tilfellene der en lærer lovte å komme til en elev, så kom ikke læreren tilbake til eleven. I 87 prosent av timene overså lærerne én eller flere ganger elever som rakk opp hånda og ba om hjelp.

– Det var ikke av vond vilje, men effekten var den samme. Elevene følte at de ikke ble sett og kom seg ikke videre i oppgavene.

– Læreren likte meg ikke

Førstelektoren ble interessert i lærernes kroppsspråk etter å ha snakket med flere mennesker i ulike selskaper. De fortalte at læreren deres ikke hadde likt dem.

– Da jeg spurte hvordan de kunne vite det, så var svaret at «det merket du på dem». Det handlet ikke om at lærerne hadde sagt det, men at de hadde signalisert det med kroppen, sier hun.

Førstelektor Liv Anne Fossbråten ved Høgskolen i Østfold

Førstelektor Liv Anne Fossbråten har studert hvordan lærernes kroppsspråk påvirker elevene.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Student Mia Kjexrud kjenner seg igjen i funnene.

– På barne- og ungdomsskolen kunne jeg føle at jeg ikke var likt av en lærer. Jeg har dysleksi, så for meg var det viktig å få hjelp. Lærere er ikke avvisende for å være slemme, men de har ikke tid til å hjelpe alle elevene, sier hun.

Fossbråten understreker at hun ikke kritiserer lærerne.

– Lærerne er en fantastisk yrkesgruppe som jeg virkelig beundrer. Men jeg tror de mangler rammene for å kunne gi alle elevene oppmerksomheten de trenger.

Mia Kjexrud

Student Mia Kjexrud ved Høgskolen i Østfold kjenner seg igjen i funnene til Fossbråten.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Vil ha kroppsspråk i lærerutdanningen

Undersøkelsene ble gjort i timene til hundre 2.- 5.- og 9.-klasser ved skoler på Østlandet.

Lærerne ble også intervjuet etterpå. Kun fem prosent av dem kunne huske at de hadde lært om kroppsspråk i lærerutdanningen.

Student Anders Nyborg Mongstad ved Høgskolen i Østfold håper kroppsspråk kommer på læreplanen.

– Jeg håper nonverbal kommunikasjon blir en del av lærerutdanningen. I det multikulturelle samfunnet vi har i dag, er det mange barn som ikke kan språket. Da blir kroppsspråket ekstra viktig.

Liv Anne Fossbråten har utdannelse innen teatervitenskap og har undervist kommende lærere i bruken av kroppen til kommunikasjon.

– Det er stemmen, kroppen og ansiktsuttrykket, som man har med seg overalt, som er lærerens instrument til å kommunisere, sier Fossbråten.