Hopp til innhold

Eliteoksen Lyndi-Ps sæd selges verden over

Premieoksen har kun én oppgave: å holde seg «ivrig». Og vil ikke kundene ha produktet hans lenger, dør han.

– Vi får noen ganger i året det jeg kaller for et pornoblad i posten. Vi får en oksekatalog, et blad med bilder hvor det står om de ulike oksene, sier Torunn Hovde.

Hun er bonden bak oksen Lyndi-P, som snart skal spre genene sine over hele jordkloden – hvis han presterer.

Bonde Torunn Hovde.

Torunn Hovde fra Sokna er kokken bak oppskriften som skapte oksen Lyndi-P.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Nå er hennes egen kreasjon en del av katalogen.

– Han er avbildet i pornobladet, han. Nå blir det lagd mange døtre etter ham, sier Hovde.

Lyndi-P hos Geno i Hamar.

Hvert år fødes det rundt 100.000 okser i Norge, og Lyndi-P er blant de 24 som kan kalle seg eliteokse.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Må beholde iveren

Bonden fra Sokna begynte Lyndi-Ps eksistens med å DNA-teste moren.

Ettersom alle oksene i Norge DNA-testes, kan man se etter de egenskapene man tror vil passe sin egen ku.

Dette brukte hun til å finne en passende far, og falt ned på oksen Nesse fra Vikebygd i Rogaland.

Torunn Hovde og oksepornobladet hennes.

Torunn Hovde og «oksepornobladet» hvor hun fant Lyndi-Ps far.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

For andre gang på rad er Lyndi-P med på oksenes eliteliste.

Disse kåringene skjer fire ganger i året, og deles ut av samvirkeselskapet Geno. Selskapet eies av norske storfebønder og driver avl og utvikling av kurasen norsk rødt fe (NRF).

Oppdretteren er veldig stolt av den to år gamle oksen som nå har fått en ny mening med livet – å produsere sæd.

– Han må være ivrig, så det å beholde iveren vil jeg si er en av hans oppgaver i hverdagen, sier hun.

Lyndi-P i Genos oksemagasin.

Midtsideoksen Lyndi-P har en av de høyeste avlsverdiene i Geno-systemet.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Lever for å levere

Normalt kan Lyndi-P levere to «ladninger» i uka, forteller Hans Storlien i Geno. Dette tilsvarer mellom 400 og 1000 doser.

Prisen på dosene vil variere. I Norge selges en vanlig dose for 335 kroner og en kjønnsseparert dose for 560 kroner.

Det vil si at en ukes arbeid for Lyndi-P, med maksimal uttelling på dosefangsten og uten kjønnsseparering, gir en verdi på 670.000 kroner på det norske markedet.

Én ladning kan gi mellom 400 og 1000 doser som kan selges videre.

Geno kan separere sæden om til kun hunnkjønn, slik at kjøperne vet at de får melkekyr.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lyndi-P vil fortsette å produsere så lenge han holder seg frisk og rask, sier Storlien. Men alt avhenger av at etterspørselen ikke forsvinner.

Vil markedet ha tilgang til oksen, vil den fortsette produksjonen. Stopper etterspørselen, vil oksene etter hvert bli slaktet, sier han.

Sædstrå som brukes for å holde på oksesæd.

For hver ukeleveranse Lyndi-P gir kan man fylle opp til 1000 av disse sædstråene.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Stor fjær i hatten

Produksjonen av Lyndi-Ps etterkommere er allerede i gang, sier Storlien.

Det er per 5. mai solgt 13.882 doser i Norge. USA har kjøpt nesten 5000, og både Tyskland, Storbritannia og Irland har kjøpt Lyndi-Ps produkt.

Han er en svært populær okse, sier Storlien.

Hovde solgte Lyndi-P til Geno da han var 14 uker gammel for 15.000 kroner. Profitten fra salget av sæden hans, går til Geno SA og bidrar til fremtidig produktutvikling.

At bøndene som avler frem dyrene blir rik på elitetitlene, sier Storlien er sjelden vare.

Det er en stor fjær i hatten. Naboen lar seg nok imponere, sier han.

Hans Storlien ved Geno og premieoksen Lyndi-P.

Hans Storlien (til venstre) og Geno kjøpte Lyndi-P av Hovde for 15.000 kroner da oksen var 14 uker gammel.

Foto: Turi Nordengen / Geno