Hopp til innhold

Dømt for bruk av strømhalsbånd

En kvinne er dømt til 21 dagers fengsel for bruk av strømhalsbånd på hunden.

Elektronisk bjeffehalsbånd

Det var et slikt halsbånd som ble brukt på schæferhunden.

Foto: Hilde Johnsen

Dermed skjerpet Borgarting lagmannsrett straffen fra tingretten, der kvinnen ble dømt til 15 dagers fengsel.

Politiadvokat Elisabeth Rastad mener dommen er unik.

– Mattilsynet har gitt overtredelsesgebyr på enkeltsaker når det gjelder bruk av strømhalsbånd, men jeg er ganske sikker på at det er første gang det kommer en domfellelse på dette, sier hun.

Anker

Hundeeieren forklarte at hun kjøpte strømhalsbånd etter at schæferen hennes ble stresset og bjeffet så mye at hun ikke kunne gå tur blant folk. Hun hevder at det var hundens oppdretter som anbefalte strømbånd, noe oppdretteren benekter.

Erik Matias Parmer

Forsvarer Erik Matias Parmer sier at saken kommer til å bli anket til Høyesterett. Han mener det er for høy straff.

Foto: Hilde Johnsen

Lagmannsretten mener kvinnen burde visst at slike halsbånd er forbudt, selv om det er lovlig å selge. Den tiltaltes advokat, Erik Matias Parmer, vil anke til Høyesterett.

– Hun har brukt et halsbånd som er i åpent salg i Norge. Nå har hun fått en straff på ubetinget fengsel. Det er svært urettferdig. Halsbåndet virket bra på hunden, da den ble roligere.

Advokaten mener det hadde vært bedre med en bot.

– Jeg mener dette forholdet er relativt uskyldig, og hun burde fått en bot slik samboeren fikk. Det er ingen rimelig sammenheng mellom det hun har gjort og straffen hun har fått.

Ulike bånd

Høsten 2014 kjøpte den tiltalte et strømhalsbånd på nettet. Da dette ble brukt på hunden, ble den skremt og halsbåndet ble ikke brukt igjen.

Eieren kjøpte da inn et «intelligensbånd» som først gir fra seg et lydsignal hvis hunden bjeffer, og deretter et elektrisk støt dersom bjeffingen vedvarer. Båndet består av et bredt nylonbånd med to elektroder inn mot hundens strupehode.

Lagmannsretten mener halsbåndet var i bruk sju-åtte uker med strøm, og uten strøm i åtte uker. Eieren forklarte at båndet ble brukt på tur ute blant folk, aldri ved lek, og ikke mer enn et kvarter av gangen. Både hundeeieren og samboeren sa i retten at hunden ble roligere av halsbåndet.

Fikk våteksem

Schæferen utviklet etter hvert våteksem i halsregionen og ble irritabel og aggressiv. Samboerparet prøvde å vaske sårene, men da ble de bitt. De oppsøkte veterinær som mente sårene enkelt kunne behandles.

Eierne fryktet at hunden kunne bite barna i familien og valgte å avlive dyret.

I retten sa veterinæren at det ikke nødvendigvis var sammenheng mellom bruk av strømhalsbånd og våteksem. Lagmannsretten er ikke i tvil om at bruk av halsbåndet førte til eksem, siden det var observert at det satt stramt og sårene passer til plasseringen av elektrodene på båndet.

– Betydelige påkjenninger

Politiadvokat Elisabeth Rastad

Politiadvokat Elisabeth Rastad mener denne saken er unik.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Rastad la ned påstand om fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager var betinget.

Men lagmannsretten kom til at overtredelsene av dyrevelferdsloven ikke var å anse som grove overtredelser og satt dommen til 21 dager ubetinget.

– Dommen blir nok ikke anket av påtalemyndigheten, sier Rastad.