Hopp til innhold

Digitalt nødnett på plass i mai

I midten av mai blir det nye digitale nødnettet tatt i bruk i Nordre Buskerud politidistrikt. Etableringen av nødnett har vært sterkt forsinket og skulle vært på plass i løpet av 2013.

Helikopterulykke Ringerike

Ved helikopterulykken i nærheten av Sollihøgda sist uke kom det fram at politiet i Nordre Buskerud har store vansker med å kommunisere med andre nødetater.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Søndre Buskerud politidistrikt gikk over til det digitale nødnettet i 2010. Mens nødnettet ikke har vært utbygd til det andre politidistriktet i fylket.

Ved helikopterulykken i nærheten av Sollihøgda sist uke kom det fram at politiet i Nordre Buskerud har like store vansker med å kommunisere med andre nødetater i dag som under terroraksjonen på Utøya den 22. juli.

Derfor ser prosjektleder for nødnettet Kåre Tiller fram til at det digitale nødnettet kommer i midten av mai. Det skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i nødetatene, som før har hatt hver sine kommunikasjonsnett.

– Dette har vært noe som har vært etterspurt lenge av mannskapene ute og nå kommer det endelig.

Politiets analoge samband er nå på vei ut, også i Nordre Buskerud politidistrikt.
På et møte med departementene og Politidirektoratet sist uke, ble det klart at Det digitale nødnettet skal tas i bruk fra midten av mai, nærmere bestemt onsdag 14. mai.

Sliter med dårlig dekning

Det har ikke alltid vært like lett for nødetatene å komme i kontakt med hverandre når ulykken er ute. Det analoge sambandet har flere steder hatt dårlig dekning og kommunikasjonen har blitt faretruende dårlig.

Det nye digitale nødnettet gjør at alle nødetatene samles på et kommunikasjonsnett. I dag har brann, ambulanse og politi hvert sitt.
Målet er å sikre kommunikasjonen i og mellom etatene.

– Vi håper jo at vi skal få færrest mulig episoder hvor vi ikke får kontakt med hverandre og vi ikke kan utveksle den informasjonen vi ønsker over sambandet.

Først innen 2015 vil det nye digitale nødnettet bli et sammenhengende system over hele landet. Prosjektleder, Kåre Tiller hos politiet i Hønefoss ser fram til å ta systemet i bruk og har fått mange gode tilbakemeldinger fra kollegaer som allerede er i gang.

– Vi får et samband som kommer til å fungere bedre på flere steder mellom mannskapene uteog folkene inne på sentralen. Og ikke minst nå får vi et sikkert samband, et avlyttingssikkert digitalt samband som vi har ønsket oss lenge.

Fortsatt ikke dekning overalt

Betyr det her at det heretter blir dekning overalt i enhver krik og krok av distriktet?

– Det betyr det ikke. Vi vil få en prosentvis tilnærmet lik dekning som vi har i dag. Men den prosenten som vi ikke har dekning på vil være på steder hvor folk ikke bor og så å si ikke ferdes.

Tilbakemeldinger fra politikollegaer i distrikter der det digitale nødnettet har vært i bruk en stund er gode sier Tiller. Han viser blant annet til nabodistriktet Vest-Oppland som har brukt det siden før jul i fjor og der forteller de om et system som er praktisk i bruk og som har god dekning.