NRK Meny
Normal

Historisk samling fra NRK til Norsk Teknisk Museum

Museet og NRK har inngått en avtale om overføring av gammelt radio- og fjernsynsutstyr fra NRKs historiske lager.

Norsk Teknisk Museum og NRK

Jens Haftorn har vært primus motor og tatt vare på verdifulle gjenstander fra NRK i mange år.

Foto: Kjersti Apenæs / NRK

Gamle mikrofoner, TV-kameraer, studioutstyr, bilder og protokoller dokumenterer den medietekniske utviklingen i NRK, og dermed i Norge.

NRK har ikke bare vært en av landets viktigste kulturinstitusjoner i mer enn 80 år. Fra de første radiosendinger via fjernsynets utbygging til dagens digitale løsninger, har NRK vært en pådriver i den tekniske utviklingen.

NRK-ansatte har i mange år tatt vare på teknisk utstyr, foto, dokumenter og lignende for å kunne dokumentere hvordan radio- og TV-produksjonen utviklet seg i Norge. Samlingen er omfattende, og i denne avtalen har museet valgt ut et representativt og hensiktsmessig antall gjenstander.

Gammel langrennsklokke

Til OL i Oslo i 1952 ble det laget en spesiell langrennsklokke, slik at reporterne kunne se tiden til alle løperne.

Foto: Norsk Teknisk Museum / NRK

Før NRK-samlingen kan presenteres, må det gjøres et stort arbeid med registrering, fotografering og så videre. Både NTM og NRK skal bidra inn i prosjektet. Samlingen skal være overlevert til museet høsten 2018.

NTM vil forvalte og formidle denne samlingen og gjøre den tilgjengelig både for forskning og for publikum i Digitalt Museum og i utstillinger.

Avtalen mellom NRK og Norsk Teknisk Museum innebærer også et fremtidig samarbeid, der teknologi som går ut av bruk, overføres til museet.

Museumsdirektør Hans Weinberger er begeistret.

– Vi på Teknisk museum er veldig glade for denne avtalen, og gleder oss til å starte arbeidet med samlingen og gjøre den tilgjengelig for publikum, både på nett og i utstillinger.

Også i NRK er man fornøyd.

– Vi er glad for at vi nå kan overlate bevaringsverdige gjenstander og dokumenter til dem som vet hvordan man best ivaretar deler av vår teknisk-historiske samling, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.