Vinner fram i laksestriden

Verdens Handelsorganisasjon gir Norge medhold i EU-striden om norsk laks. - Viktig å stå opp for norsk laksenæring, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 

laks
Foto: Henning Bagger / Scanpix

 WTO konkluderer med at EUs anti-dumping-tiltak mot norsk laks er i strid med regelverket.

I januar 2006 innførte EU en minstepris på norsk laks. Bakgrunnen var at skotske oppdrettere mente at den norske laksen ble solgt til en lavere pris, enn det det kostet å produsere den.

Norge valgte å klage saken inn for WTO, som tidligere i august ble ferdig med sin gjennomgang av saken.

Får medhold i WTO 

For det første mener WTO at selve grunnlaget som EU hadde for å sette i gang undersøkelser om det hadde foregått dumping var galt.

For at en skal kunne innføre antidumping-tiltak, krever WTO-regelverket at EU må påvise både at det har foregått dumping av norsk laks, og at denne dumpingen har skadet produsentene i EU.

- Viktig å stå opp for næringen

Utenriksministeren sier til NRK at det var veldig viktig for Norge å få tatt opp saken.

- Vi mente det var grunn til å ta opp den saken i WTO fordi det ikke var berettiget med de anklagene som kom mot norsk laksenæring, sier han.

- Men hvorfor valgte regjeringen å klage EU sin minstepris på laks inn for WTO?

- Vi har hatt en diskusjon rundt dette i mange år med EU, for vi fant anklagene om at vi produserte under pris for urimelige. Og til slutt kom vi til det at det var viktig å stå opp for den norske laksenæringen og ta opp den saken der den hører hjemme - nemlig i WTO. 

Mener EU gjorde feil

EU på sin side skal ha basert sine tiltak kun på en analyse av økonomien til de fem skotske oppdretterene som hadde klaget inn saken til EU.

Dessuten mener WTO-panelet at EU har gjort feil både når de skulle beregne dumpingmarginene til de norske oppdretterene og foredlingsindustrien, og når de skulle fastsette nivå for minstepris.

Først senere i høst vil WTO-rapporten bli gjort offentlig. EU kan anke saken, men får de ikke medhold i anken, må EU endre eller fjerne anti-dumpingtiltakene.

Tidligere i morges kunne NRK melde at Norge har fått medhold av WTO på hovedpunktene i laksestriden med EU.

HØR INNSLAG: Statsminister Jens stoltenberg om laksestriden

HØR INNSLAG: Intervju med utenriksminister Jonas Gahr Støre  

HØR INNSLAG: Konsernsjef i Lerøy Seafood, Ole Eirik Lerøy