Vil ha alle lyntog innom Gardermoen

Utrederne bak lyntog i Norge mener det kan være gunstig å knytte alle togene opp mot Gardermoen for å fange opp mest mulig av flymarkedet.

Høyhastighetstog

Skal det bygges linjer for hurtiggående tog i Norge? En rekke konsulentselskaper utreder nå de mulige alternativene.

Foto: Wärter for Deutsche Bahn

Det kommer fram i den såkalte Høyhastighetsutredninga, hvor konsulentselskapet Atkins har sett på markedsgrunnlag for lyntog i Norge.

I deres funn så langt, konkluderer de med at alle lyntog bør innom Gardermoen for å fange opp flymarkedet. De mener også at de fleste stasjonene bør ligge i bysentra der de ligger i dag, med enkelte unntak, og at mange trenger oppgradering.

I utredningen ses det på mulighetene for lyntog til byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Gøteborg og Stockholm.

Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, tror Atkins at markedet i 2024 vil være slik:

  • Oslo – Bergen – 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag
  • Oslo – Trondheim – 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag
  • Oslo – Kristiansand/Stavanger – 3,3 millioner reiser i året. 9000 pr. dag
  • Oslo – Bergen/Stavanger (over Haukeli) – 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag
  • Bergen – Stavanger – 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag
  • Oslo – Gøteborg – 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag
  • Oslo – Stockholm – 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Jernbaneverket har tildelt fem konsulentfirmaer arbeidet med detaljanalyser på de forskjellige strekningene.

I tillegg til Atkins, skal Rambøll utrede Oslo-Trondheim, Sweco for Oslo-Bergen langs den nåværende trasé, og Oslo-Haugesund-Stavanger-Bergen over Haukeli. Multiconsult skal detaljanalysere Oslo-Kristiansand-Stavanger, mens Norconsult skal analysere Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg.

Tirsdag skrev NRK at 66 prosent, eller nesten sju av ti , ville valgt høyhastighetstog hvis det kunne bringe dem like raskt eller raskere enn flyet fra for eksempel Bergen eller Trondheim til Oslo. Det gjelder når en regner inn hele reisetiden.

Høyhastighetsutredningen skal leveres 1. februar 2012.