Velger uføretrygd fremfor arbeid

Lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdordning får mange til å velge trygd fremfor arbeid.

Lommebok

Nesten 40 prosent av de som er mellom 65 og 67 år mottar uføretrygd. Få land i verden har så mange utenfor arbeidslivet som Norge. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Tor Richardsen, Richardsen, Tor / Scanpix

En ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at en mer lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdordning er en viktig årsak til at det er så mange som er uføretryget i Norge sammenlignet med andre land.

Klar sammenheng

SSB-forsker Christian Brinch

SSB-forsker Christian Brinch mener samfunnet kaster bort store ressurser.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Men studien viser også noe annet og langt mer oppsiktsvekkende - nemlig at det er en klar sammenheng mellom størrelsen på uførepensjonen og hvor mange som velger uføretrygd isteden for å fortsette i arbeidslivet.

- Studien viser at en prosent økning i stønadsnivå, gir minst en prosent økning i antall uførepensjonister. Og kanskje betydelig mer, sier forsker Christian Brinch, som står bak studien fra SSB.

På samme måte viser studien at dersom en kutter uførepensjonen med fem prosent, vil mellom 5 og 20 prosent sannsynligvis bli værende i jobb istedenfor å gå over til uføretrygd.

Dette handler ikke om folk som er reelt uføre, de kan ikke velge å gå tilbake til arbeidslivet. Men om folk som er ute av arbeidslivet i sykemeldinger eller lignende og som er friske nok til å gjøre en eller annen arbeidsoppgave.

Kaster bort ressursene

Nesten 340.000 mennesker er uføretrygdede her i landet, noe som koster Norge 44 milliarder kroner i året. Det er nesten en fordobling i utgifter siden årtusenskiftet, viser tallene.

- Hvis uførepensjonsordningen fører til at man trekker seg ut av arbeidsstyrken mens man ellers ville jobbet, så går samfunnet glipp av store ressurser, sier SSB-forsker Christian Brinch.

Ønsker strengere kontroll

På tross av den klare sammenhengen mellom trygdestørrelsen og antall uføretrygdede i Norge, vil ikke politikerne kutte i trygden.

- Jeg vil heller stille langt strengere krav til det å bli uføretrygdet, og man bør også jevnlig og kontinuerlig gjennomgå en arbeidsevnevurdering for å se om man kan gå tilbake til arbeid, sier Kenneth Svendsen (Frp), nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Leder Arbeids- og sosialkomiteen, Karin Andersen (SV), savner kombinasjonsmuligheten.

- Arbeidtslivet skal kunne ta i mot flere mennesker, og muligheten til å kunne kombinere arbeid og trygd, må bli bedre og enklere enn den er i dag, sier hun.