NRK Meny
Normal

Terra-tap må dekkes på fire år

De åtte Terra-kommunene som har tapt hundretalls millioner på amerikanske obligasjoner må føre tapene i regnskapet for 2007. Tapene må dekkes inn over fire år.

Terra-fylkesmenn

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa hilser på fylkesmannen i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, før møtet i dag.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

De åtte kommunene som har investert i råtne amerikanske obligasjonspakker gjennom Terra Securities må dekke inn hele tapet over en fireårsperiode.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa møtte mandag 28. januar fylkesmennene fra de fire embetene som har gjennomført lovlighetskontroller i den såkalte Terra-saken. I møtet ba fylkesmennene om en avklaring på hvordan kommunene skal føre tapet på de finansielle plasseringene i regnskapet.

Må føre tapet i 2007

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev til de fire fylkesmannsembetene 4. februar 2008 slått fast at tapet skal føres i 2007. Dette er også i samsvar med vurderingen som regnskapskomiteen i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) foretok 31. januar 2008 i et brev til sine medlemmer. For kommunene betyr dette at tapet må dekkes inn i løpet av fire år.

Vil svi for tjenestetilbudet i kommunene

Departementet har bedt fylkesmennene følge opp de berørte kommunene og påse at kommunene kan opprettholde tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå.

- For kommunene vil dette gi betydelige omstillingsutfordringer. Departementet forutsetter en god dialog med fylkesmennene om dette og vil om nødvendig vurdere skjønnsrammene til de fylkesmannsembetene som saken berører, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.