Hopp til innhold

Her taper Grete Faremo 14,4 millioner kroner

Ingen kan beskylde Grete Faremo for å ha tatt jobben for pengene sin skyld.

Grete Faremo

ROLLEBYTTE: I det Grete Faremo tok imot nøkkelkortet til Forsvarsdepartementet sa hun samtidig nei til flere millioner kroner i lønn.

Foto: Jarl Rehn-Erichsen / Scanpix

Etter 13 år i næringslivet har den nyutnevnte forsvarsministeren Grete Faremo rukket å opparbeide seg lønn i millionklassen.

Søk i skattelistene her!

Da hun sa ja til å bli forsvarsminister, gjorde hun det vel vitende om at lønnen etter alt å dømme blir kuttet med flere millioner kroner.

Rett ned

I 2008 hadde Faremo en inntekt etter fradrag og før skatt på 4.628.548 kroner. Det betyr at hun tjente mellom tre og fire ganger så mye som nestemann på lista; Sigbjørn Johnsen. Han hadde en inntekt på 1,33 millioner kroner.

Grete Faremo kan antagelig se langt etter tilsvarende lønn som hun hadde i 2008 de neste fire årene.

Lønnen for statsråder er nemlig betraktelig lavere. I 2008 tjente departementenes politiske toppledere 1.029.000 kroner.

Det er 3,6 millioner kroner under Faremos lønn i 2008.

Dersom vi forutsetter en lønnsfrys vil det utgjøre et samlet tap de fire årene Faremo er ment å sitte i regjering på 14,6 millioner kroner.

Den reelle summen ligger antagelig høyere ettersom lederlønningene i det private næringsliv har en tendens til å stige mer enn den generelle lønnsøkningen for statsansatte som ligger til grunn for beregning og regulering av statsrådslønningene.

Dette tjener regjeringen:

Regjeringen

Navn

Inntekt

Formue

Skatt

Grete Faremo, forsvarsminister (Ap)

4,628,548

1,509,833

2,229,466

Sigbjørn Johnsen, finansminister (Ap)

1,326,697

0

600,018

Jens Stoltenberg, statsminister (Ap)

1,140,697

0

508,854

Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister (SV)

1,119,792

916,066

490,463

Liv Signe Navarsete, kommunal- og regionalminister (Sp)

983,906

747,360

422,411

Anne-Grete Strøm-Erichsen, helseminister (Ap)

912,343

0

384,811

Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister (Sp)

903,701

240,910

385,857

Hanne Bjurstrøm, arbeidsminister (Ap)

877,064

292,575

370,198

Kristin Halvorsen, kunnskapsminister (SV)

857,157

0

368,008

Knut Storberget, justisminister (Ap)

854,255

283,929

367,513

Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister (SV)

833,208

0

368,794

Jonas Gahr Støre, utenriksminister (Ap)

820,909

11,088,488

463,881

Lisbeth Berg-Hansen, fiskeriminister (Ap)

800,474

18,438,439

478,300

Trond Giske, næringsminister (Ap)

779,873

0

346,871

Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister (Sp)

689,561

0

314,597

Anniken Huitfeldt, kulturminister (Ap)

682,717

102,272

308,398

Karl Eirik Schjøtt Pedersen, samordningsminister (Ap)

607,673

0

230,455

Audun Lysbakken, barne- likestillings- og inkluderingsminister (SV)

410,602

0

164,379

Terje Riis-Johansen, Olje- og energiminister (Sp)

357,215

0

216,767

Rigmor Aasrud, fornyings- og administrasjonsminister (Ap)

 

 

 

Regjeringens rikinger

Den tapte inntekten tilsvarer en sum før skatt som ligger mellom formuen til regjeringens to desidert rikeste medlemmer; Jonas Gahr Støre og Listebth Berg-Hansen.

Støre, som var regjeringens desidert rikeste medlem ifjor, må se seg passert av den nyutnevnte fiskeriministeren i år.

Lisbeth Berg-Hansen

REGJERINGENS RIKESTE: Den nye næringsministeren står oppført med tosifret millionformue

Støre står oppført med en formue på 11,1 millioner kroner i 2008, mens Berg-Hansen har en formue på 18,4 millioner kroner.

Her er regjeringens formuestopp:

Regjeringens formuer

Navn

Inntekt

formue

skatt

Lisbeth Berg-Hansen, fiskeriminister (Ap)

800,474

18,438,439

478,300

Jonas Gahr Støre, utenriksminister (Ap)

820,909

11,088,488

463,881

Grete Faremo, forsvarsminister (Ap)

4,628,548

1,509,833

2,229,466

Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister (SV)

1,119,792

916,066

490,463

Liv Signe Navarsete, kommunal- og regionalminister (Sp)

983,906

747,360

422,411

Hanne Bjurstrøm, arbeidsminister (Ap)

877,064

292,575

370,198

Knut Storberget, justisminister (Ap)

854,255

283,929

367,513

Magnhild Meltveit Kleppa, samferdselsminister (Sp)

903,701

240,910

385,857

Anniken Huitfeldt, kulturminister (Ap)

682,717

102,272

308,398

Jens Stoltenberg, statsminister (Ap)

1,140,697

0

508,854

Kristin Halvorsen, kunnskapsminister (SV)

857,157

0

368,008

Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister (SV)

833,208

0

368,794

Terje Riis-Johansen, Olje- og energiminister (Sp)

357,215

0

216,767

Anne-Grete Strøm-Erichsen, helseminister (Ap)

912,343

0

384,811

Trond Giske, næringsminister (Ap)

779,873

0

346,871

Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister (Sp)

689,561

0

314,597

Sigbjørn Johnsen, finansminister (Ap)

1,326,697

0

600,018

Karl Eirik Schjøtt Pedersen, samordningsminister (Ap)

607,673

0

230,455

Audun Lysbakken, barne- likestillings- og inkluderingsminister (SV)

410,602

0

164,379

Rigmor Aasrud, fornyings- og administrasjonsminister (Ap)