Hopp til innhold

Mener professor legitimerer streikebryteri

Sosialistisk Ungdom mener jusprofessor Henning Jakhelln legitimerer streikebryteri når han sier at bedrifter kan skaffe midlertidig rengjøringshjelp.

Renhold

Professor mener arbeidstakerne kan skaffe midlertidig renholdspersonell under streiken. – Det setter streikekonseptet i fare, mener Sosialistisk Ungdom.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

Torsdag bke 1500 ansatte i renholdsbransjen tatt ut i streik. Universitetet i Oslo, BI, Telenor og NRK er blant bedriftene som må jobbe på skitne gulv og med fulle søppelbøtter.

– Betenkelig

Henning Jakhelln

Sosialistisk ungdom reagerer på Henning Jakhellns utspill om renholdsstreiken.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I går sa jusprofessor Henning Jakhelln til NRK at oppdragsgiverne har rett til å få dekket rengjøringstjenestene på en annen måte dersom renholdsarbeiderne streiker.

– De vil kunne ansette noen for å gjøre dette arbeidet. Det er heller ikke streikebryteri om de inngår avtale, eventuelt midlertidig, med en annen leverandør av rengjøringstjenester, sa han til NRK i går.

Dette utspillet reagerer Andreas Halse i Sosialistisk Ungdom kraftig på.

– Jeg synes det er betenkelig at en jusprofessor går ut og legitimerer det jeg mener er streikebryteri, sier han.

– Lite respekt

Halse mener Jakhellns utspill vitner om lite respekt for streikeretten og for den modellen det norske samfunnet er bygget på.

Dersom bedriftene gjør som Jakhelln sier, og skaffer seg midltertidige renholdsarbeidere, frykter Halse at hele streikekonseptet dør ut. Det vil i så fall ramme alle arbeidsgivere i alle sektorer.

– Dersom det er sånn at oppgavene bare kan gis videre til et annet selskap, setter det hele streikekonseptet i fare. Hva er vitsen med å streike da?

Han mener både arbeidsgivere og arbeidstakere har plikt til å overholde streikebestemmelsene, og at oppgavene som er streikeramma må få ligge.

– Dette utspillet gir lite tyngde til streiken og de krava som stilles. Det er jo hele poenget med en streik å samle seg bak felles krav uten innblanding utenfra.

– Faglig vurdering

Jakhelln tar kritikken fra SU med ro. Han sier at han bare har gitt uttrykk for hva som er hans oppfattelse av gjeldende arbeidsrett.

– Det er viktig at slike faglig funderte orienteringer kan bli gitt slik at premissene for en diskusjon om hva som bør være gjeldende rett kan finne sted, sier jusprofessor Henning Jakhelln til NRK.no.

– Jeg har selvsagt ingen myndighet til annet enn å gi uttrykk for en faglig oppfatning, og kan dermed selvsagt heller ikke "legitimere" hverken det ene eller det annet - ut over det som måtte følge av gjeldende rett.

Vaske toalett
Foto: Colourbox.com

– Like selvsagt er det at faglig leder i Sosialistisk Ungdom - og enhver annen - har full adgang til å ha oppfatninger om hvilke regler som bør gjelde - og eventuelt arbeide for å få gjennomslag for slike oppfatninger; det ligger i selve grunnlaget for et demokratisk samfunn, legger han til.

Hygienetrøbbel

Jakhelln sa i går at denne streiken også skaper problemer for hygienen, og nevnte blant annet at manglende renhold ved toaletter kan utgjøre en helsefare.

Halse ser dette problemet, men påpeker at det er knytta utfordringer til mange streiker. Han mener dessuten at arbeidsgiverne burde imøtegått renholdsarbeidernes krav, og slik unngått smittefare og andre helseproblemer.

– Renholdsarbeidere fremmer relativt moderate krav. Dette er ei lavtlønnsgruppe som ønsker respekt for den jobben de gjør. Derfor er det rart at arbeidstakerne ikke går med på en lønnsøkning, men heller påfører andre arbeidstakere de hygieniske problemene som er knytta til dårlig renhold, sier Andreas Halse i Sosialistisk Ungdom.