NRK Meny
Normal

Streikeoversikt Tønsberg

Her er skolene og barnehagene som rammes av streiken i Tønsberg med virkning fra fredag morgen.

Totalt er 816 Unio-medlemmer tatt ut i streik:

  • Utdanningsforbundet: 742
  • Sykepleierforbundet: 37
  • Fysioterapeutforbundet: 9
  • Ergoterapeutforbundet: 6
  • Universitets- og høyskoleutdannes forbund: 2
  • Forskerforbundet: 29

Skoler i streik i Tønsberg fra fredag 30. mai

Skoler rammet av streik fra 30. mai

Hogsnes oppvekstsenter

Træleborg skole

Husvik skole

Sem skole

Husøy skole inkl. SFO-tilbudet

Ringshaug skole

Eik skole

Sandeåsen skole

Barkåker skole

Volden skole

Klokkeråsen skole

Byskogen skole

Presterød skole

Presterød ungdomsskole

Ringshaug ungdomsskole

Kongseik ungdomsskole

Greveskogen videregående skole

Færder videregående skole

Tønsberg voksenopplæring

Fengselsundervisningen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Barnehager som rammes av streiken i Tønsberg fra 30. mai

Barnehager rammet av streik fra 30. mai

Kongseik barnehage

Hogsnes barnehage

Ringshaug barnehage

Trudvanglia barnehage

Fyllpå barnehage (tilsyn fredag)

Streik i helse- og omsorgtjenester i Tønsberg fra fredag 30. mai

Helse- og omsorgstjenester rammet av streik fra 30. mai

Nes bo- og behandlingssenter

Eik bo- og behandlingssenter

Træleborg bo- og behandlingssenter

Virksomhet helse

Virksomhet pleie

Virksomhet bo- og service

Virksomhet barn og unge

Syns- og audiopedagogtjenesten

Den kommunale fysioterapi- samt ergoterapitjenesten blir sterkt redusert, det samme gjør tilbudene ved helsestasjonene.

Rammes også gjør Haugar fylkesmuseum, Vestfold fylkesbibliotek, fylkesarkivet, kultur- og planavdeling samt diverse administrative støttetjenester.