Streikeoversikt Steinkjer

Her er skolene og barnehagene som vil rammes i Steinkjer fra tirsdag 3. juni.

Totalt tas 539 Unio-medlemmer ut i streik.

  • Utdanningsforbundet: 48
  • Sykepleierforbundet: 37
  • Fysiterapeutforbundet: 11
  • Ergoterapeutforbundet: 5
  • Universitets- og høgskoleutdannedes forbund: 5
  • Forskerforbundet: 1

Skoler i streik i Steinkjer fra tirsdag 3. juni

Skoler rammet av streik fra 3. juni

Egge barneskole

Egge ungdomsskole

Steinkjer barneskole

Steinkjer ungdomsskole

Mære skole

Moen skole

Lø skole

Sem skole

Kvam skole

Vålen skole

Skarpnes skole

Røysing skole

Binde skole

Beitstad skole

Fagerheim skole

Steinkjer voksenopplæring

281 grunnskolelærere er tatt ut i streik, 150 er lærere ved videregående skoler .

Streik i barnehager i Steinkjer fra tirsdag 3. juni

Barnehager som rammes av streik fra 3. juni

Vårtun barnehage

Søndre Egge barnehage

Norde Kvam barnehage

Sannan barnehage

Barnas Hus

Sørlia barnehage

Fagerheim barnehage

Tufbakken barnehage

Åpen barnehage

Førskolelærere på spesialpedagogiske tiltak

Steinkjer videregående skole

Mære landbruksskole

36 ansatte i barnhagene tas ut.

Streik i omsorgstjenester i Steinkjer

Omsorgstjenester som rammes av streik fra 3. juni

Avlastningsbolig for barn og unge

Avlstningsbolig

Helsestasjoner

Hjemmetjenesten

Av sykepleierforbundets 37 medlemmer er 10 i hjemmetjenesten og 12 ved helsestasjonene.

Også undervisningsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune rammes.