NRK Meny
Normal

Streik i helsesektoren

Meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio har ikke ført frem.

Lisbeth Normann

- Spekter har ikke møtt oss på våre viktigste krav som likelønn eller finansiering av gjennomføringen av skift/turnusreformen, sier Unios forhandlingsleder i Spekter-området, Lisbeth Normann.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

Det betyr at circa 950 sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre grupper i landets helseforetak tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse i morgen, skriver unio.no.

Til tross for at det har pågått mekling mellom partene siden 19. mai var avstanden for stor til at det var mulig å finne en løsning.

Streiken er nå et faktum og vil bli iverksatt i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Ullensaker fra i morgen tidlig.

LES OGSÅ: Streik rammer sykehuset

LES OGSÅ: 104 i streik ved St. Olavs Hospital

LES OGSÅ: Slik blir en eventuell Oslo-streik

Disse arbeidstakerne bli tatt ut i streik:

Circa 950 ansatte av rundt 35 000 i Spekterområdet vil tas ut i første omgang.

Sykehusene som rammes er:

  • Akershus Universitetssykehus HF
  • Oslo Universitetssykehus HF
  • Sykehuset Østfold HF
  • Sørlandet Sykehus HF
  • Helse Stavanger HF
  • Helse Bergen HF
  • St. Olavs Hospital HF
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge H

Operasjoner vil bli utsatt

På Akershus universitetssykehus i Lørenskog vil streiken føre til at planlagte operasjoner blir utsatt.

Øyvind Graadahl

Øyvind Graadahl, Ahus-direktør.

Foto: Jorun Vang / NRK

- Vi må stenge all dagkirurgi med unntak av øyeblikkelig hjelp. Dette vil ramme 35-40 dagkirurgiske pasienter hver dag, sier Ahus-direktør Øyvind Graadal.

- Dette er ikke alvorlig syke pasienter, men pasienter som står på vår venteliste for kirurgisk behandling, sier Graadal.

Tallene for sykehusene Oslo og Akershus streik:

  • Akershus Universitetssykehus HF - 134
  • Oslo Universitetssykehus HF - 132

- For høye forventninger

Video 870 sykehusansatte ut i streik

870 Uniomedlemmer ut i streik.

– For oss har det vært viktig å få til et ansvarlig lønnsoppgjør ved norske sykehus som er tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

- Unios lønnskrav i forhandlingene har vært alt annet enn ansvarlig og langt over rammen fra frontfaget, mener Bratten.