Statoil med kjempeoverskudd

Statoil-konsernet leverte et årsresultat på 40,6 milliarder kroner i 2006, nesten 10 milliarder kroner mer enn året før.

Statoil
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Årsresultatet for 2006 er det beste noensinne for Statoil. Vi har fortsatt høy inntjening og konkurransedyktig avkastning tiil tross for midlertidig lavere samlet produksjon, sier konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Resultatet for fjerde kvartal 2006 var på 12,0 milliarder kroner, sammenlignet med 8,5 milliarder kroner for samme periode i 2005.

Resultatforbedringen på 3,5 milliarder fra fjerde kvartal 2005 til fjerde kvartal 2006 skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter og lavere inntektsskatt.

Høy leteaktivitet

- Både fjerde kvartal og året som helhet kjennetegnes av høy leteaktivitet, både på norsk sokkel og internasjonalt.

- Samtidig har vi sikret oss nye leteområder, satt nye felt i drift og lansert nye feltutbyggingsplaner som underbygger konsernets langsiktige vekstambisjoner, sier Lund.

 - Gjennom oppkjøp av to dypvannsporteføljer i Mexicogolfen fra Anadarko og Plains og salg av detaljhandelsvirksomheten i Irland har vi ytterligere styrket porteføljen vår, sier konsernsjefen.

 

Helge Lund
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

 

 Nye prosjekter

I løpet av 2006 ble ni nye prosjekter satt i drift. På norsk sokkel er Statoils portefølje styrket med Norne K-bunnrammen, Gimle, Fram Øst, Oseberg Vestflanken og Ringhorne Øst.

Samtidig ble konsernets oppstrømsposisjon internasjonalt styrket med produksjon fra In Amenas i Algerie, Dalia i Angola og Øst-Azeri og Shah Deniz i Aserbajdsjan.

Positiv fusjon

Statoil beregner kostnadsgevinstene for det fusjonerte selskapet av Statoil og Hydro til fire milliarder kroner. Det kom frem under resultatepresentasjonen i dag.

Dette inkluderer både økt effektivitet knyttet til utvikling, drift og letevirksomhet - og administrasjon og forretningsstøtte.

Synergieffektene av fusjonen vil komme inn under følgende tre kategorier:

 

  • Lavere kostnader som følge av fjerning av overlappende funksjoner og større effektivitet.
  • Større inntekter gjennom innføring av beste praksis og mer effektiv bruk av begrensede ressurser.
  • Nye vekstmuligheter gjennom en forbedret konkurranseposisjon internasjonalt, utvidet portefølje og større organisatorisk og økonomisk kapasitet.

Kombinere styrkene

- Ved å kombinere styrken i begge organisasjonene, vil det nye selskapet være i stand til å forfølge flere muligheter og ta på seg flere oppgaver. I tillegg vil vi være i stand til å realisere kostnadsgevinster gjennom mer effektiv drift og besparelser, sier Statoil-sjef Helge Lund.

 

 Hydro og Statoil opererer som uavhengige selskaper og har ikke anledning til å se i hverandres bøker for å gjøre detaljerte analyser av potensialet for synergieffekter.

Basert på egen virksomhet og analyser fra ekstern konsulent, har Statoil likevel beregnet antatte kostnads- og effektivitetsgevinster for det nye selskapet etter at fusjonen er gjennomført.