Statoil-forlik etter Iran-skandalen

Statoil har inngått forlik med det amerikanske kredittilsynet i korrupsjonssaken i Iran; den såkalte Hortonsaken.

Statoil
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

Korrupsjonsskandalen førte til at Statoils konsernsjef Olav Fjell måtte gå i september 2003.

 

Olav Fjell
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Statoil har gått med på å betale om lag 120 millioner kroner i bøter og inndragning av fortjeneste, opplyser selskapet til Oslo Børs.

Statoil aksepterer også uriktig regnskapsførsel av betalingene og  å ikke ha hatt tilstrekkelig intern kontroll til å hindre at betalingene ble foretatt.

Selskapet har allerede akseptert en bot på 20 millioner kroner fra norske Økokrim for de samme forholdene.

Med dette tar Statoil ansvar for å ha betalt bestikkelser til en iransk tjenestemann i 2002 og 2003. Hensikten var å sikre en kontrakt for utbygging av det iranske gassfeltet South Pars.