Sponsor Service-revisorer tiltalt

To av revisorene i Sponsor Service er tiltalt for brudd på regnskapsloven.

 

Revisjonen har vært så mangelfull, at det skal medføre straffeansvar, hevder Økokrim.

De to revisorene tilknyttet Ernst & Young tiltales for brudd på revisorloven og medvirkning til regnskapslovbrudd.

Svært mangelfullt

- Revisjonen har vært så mangelfull at det skal medføre straffeansvar, i tillegg mener vi også at gjennom denne dårlige revisjonen har medvirket til at uriktige regnskaper har blitt utarbeidet og godkjent, sier førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen i Økokrim til NRK.

Sponsor Service-gründer Terje Bogen
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Revisorene hadde oppdrag for Sponsor Service, som gikk dundrende konkurs i 2003. Ifjor høst ble Sponsor Service-gründer Terje Bogen i en straffesak dømt til fem års ubetinget fengsel for å ha inntektsført en rekke sponsorkontrakter som overhodet ikke fantes. Dommen er anket av Bogen.

Strafferamme på 6 år

Tiltalen mot de to revisorene har en strafferamme på 6 års fengsel. Tiltalen går ut på at det er avgitt ren revisjonsberetning for regnskapsårene 2000 og 2001. Dette til tross for at revisjonen var mangelfull og at regnskapene viste et vesentlig bedre resultat enn realitetene og en overvurdert balanse.

- Revisor har etter vår oppfatning en svært viktig kontrollerende funksjon, og når den har sviktet er det etter vår oppfatning viktig at det reageres også strafferettslig mot det. Vi mener at disse sakene er viktige for å få klarlagt de strafferettslige grensene for ansvar for kontrollerende organer som eksempelvis revisor. Her har det ikke vært så mye rettspraksis før, sier Holm Ringen.

Også revisorselskapet Ernst & Young AS er siktet i saken. Påtaleavgjørelsen mot selskapet vil bli truffet senere.