Avviser Terje Bogen-gjenåpning

Gjenopptakelseskommisjonen har avvist begjæringen om gjenåpning av saken mot Terje Bogen.

Terje Bogen

Terje Bogen da han ble intervjuet under behandlingen i tingretten.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I etterkant av konkursen i selskapet Sponsor Service ASA ble det reist tiltale mot Terje Bogen for blant annet flere grove bedragerier, regnskapsovertredelser og grovt økonomisk utroskap.

Bogen ble i 2006 dømt til fire år og seks måneders fengsel, samt tap av rettigheter i fem år.

Ønsket gjenopptakelse

Bogen begjærte domfellelsen gjenåpnet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fordi han mente han var uriktig domtfelt.

Økokrim har vært av den oppfatning at domfellelsen av Bogen er korrekt, og at det ikke er grunnlag for å gjenåpne domfellelsen.

– Grundig i tingretten

Torsdag avviste Gjenopptakelseskommisjonen begjæringen om gjenåpning.

– Tingrettens dom fremstår som grundig, og kommisjonen kan ikke se at tingretten har operert med et galt bevistema. Det er heller ikke holdepunkter for at tingretten har stilt for små krav til bevis for domfellelse, heter det i en uttalelse fra kommisjonen.