NRK Meny
Normal

Sjeføkonomens skrekkscenario

(DN.no) Det er fortsatt risiko for at alt som kan gå galt, går galt, mener sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Øystein Dørum

Sjeføkonom Øystein Dørums har et skrekkscenario han frykter.

Foto: Scanpix

Sjeføkonom Øystein Dørum tar en alvorlig mine, senker stemmen og høres ut som han forteller et eventyr som er så skremmende at det ikke egner seg for barn.

Les også: Sas sier opp 300 ansatte

– Standard & Poor's har enorm makt

Det han egentlig tegner opp for DN.no er DNB Markets’ absolutte skrekkscenario for Europa og verdensøkonomien. Under presentasjonen av meglerhusets nye «Økonomiske utsikter» omtalte Dørum scenariet slik:

- Et skikkelig grisete nedsidescenario.

Italia, den viktigste dominobrikken

Kort fortalt går det ut på at alt som kan gå galt, går galt. DNBs økonomer mener det er ti prosents sjanse for at dette skjer.

- Det er ikke en neglisjerbar sannsynlighet, understreker Dørum overfor DN.no.

Og den kan øke de neste månedene. Italia, som er «den viktigste av alle dominobrikkene», skal refinansiere mer enn 90 milliarder euro i lån som forfaller mellom februar og april i år.

- De store låneforfallene kommer i februar, mars og april. Hvis det går galt der, og vi får flere overraskende nedgraderinger som tvinger investorer til å selge seg ut av porteføljer, og regjeringskrise i Italia, da øker sannsynligheten betraktelig, sier Dørum.

Tap på tre oljefond

DNB Markets’ nedsidescenario går ut på at Italia misligholder gjelden sin, og at dette naturlig nok får ringvirkninger for andre land, i første rekke resten av PIIGS-landene (Portugal, Irland, Hellas og Spania). Meglerhuset ser for seg at kreditorer vil måtte ta et tap på 50 prosent av den samlede gjelden på 3.000 milliarder euro – altså ufattelige 1.500 milliarder euro, eller ufattelige 11.550 milliarder kroner.

Det er nesten tre oljefond.

Les også: Venter rekordhøy sysselsetting i Tyskland

Dette vil føre til en dramatisk bankkrise. En sjettedel av disse tapene vil måtte tas av 65 banker i eurosonen. Krisen vil så nå banker som ikke er direkte eksponert mot statsgjeld. Disse følger i dragsuget fordi de er eksponert mot andre banker, på grunn av betydelig lavere vekst i landene de opererer i, og fordi kredittilgangen vil begrenses betraktelig.

Spørsmålet da blir hvordan stater, som allerede har misligholdt gjelden, vil kunne bidra til å refinansiere bankene. Både pengetrykking i Den europeiske sentralbanken og kriselån fra IMF anses som usannsynlig – selv om Bloomberg melder onsdag at pengefondet ønsker å øke utlånskapasiteten med 500 milliarder dollar. Det kan ende med at flere land trer ut av eurosonen, hvilket ikke nødvendigvis vil føre til en umiddelbar bedring, siden man kan komme i en situasjon der gjelden er i euro og inntekten i annen, devaluert valuta.

I et slikt scenario ser DNB Markets for seg en nedgang i investeringene i eurosonen på 30 prosent – nesten dobbelt så mye som etter forrige finanskrise – og et fall i brutto nasjonalprodukt på 15 prosent fra topp til bunn. Bare i 2012 vil BNP falle med 9,2 prosent. Det vil ta to til tre år før situasjonen stabiliserer seg.

Dette vil få globale ringvirkninger: selv verdensøkonomien vil falle med 1,2 prosent i 2012 hvis dette krisescenariet slår til, spår DNB Markets, som har en vekst på 3,1 prosent i sin hovedprognose.

Resesjon i Norge

I Norge vil det bety en nedgang på 1,3 prosent i BNP i 2012. Arbeidsledigheten vil da skyte fart, og nå fem prosent innen 2015.

- Det kan bli en nedtur som er marginalt verre enn den forrige i 2008-2009, men vi har hatt en diskusjon i etterkant der vi lurer på om vi ikke har tatt i litt for lite, sier Dørum til DN.no.

- Vi har kanskje regnet med litt for milde utslag i kredittmarkedene. Vi kunne få en verre situasjon for bankene, og dermed en vanskeligere tilgang på kreditt for næringslivet her hjemme. Vi har buffere i Norge, i statsfinanser og oljeinvesteringer, men oljeprisen ville falle til 50-60 dollar fatet, og oljeinvesteringene ville falle litt frem i tid

Heldigvis kan det også gå bedre. I sitt hovedscenario legger tross alt DNB Markets til grunn at man får en form for løsning av gjeldskrisen i eurosonen, selv om vi trolig allerede er inne i en mild resesjon og året ender med negativ vekst.

DNB tror økonomien i OECD-landene totalt sett vil vokse med 1,3 prosent i år, og 2,3 prosent i USA. Og i Kina ser meglerhuset for seg en vekst på 8,0 prosent.