Rekordoppgang i Oljefondet

Oljefondet er på hele 2549 milliarder kroner, etter et overskudd i tredje kvartal på rekordhøye 325 milliarder kroner.

Oljefondet
Foto: Ill: Norges Bank

De 325 milliardene innebærer at avkastningen har vært 13,5 prosent i tredje kvartal. Det er det beste kvartalsresultatet noen gang for fondet, som formelt heter Statens pensjonsfond - utland.

Oljefondets markedsverdi

Oljefondets markedsverdi økte med 163 millioner i 3. kvartal, og er nå rekordstort.

Foto: Ill.: Norges Bank

Uvanlig høyt

- Hiitil i år har fondet hatt en avkastning på 529 milliarder kroner sier direktør Yngve Slyngstad, investeringsdirektør i Norges Bank.

Slyngstad sier at det unormalt lave nivået i begynnelsen av året og påfølgende kursoppgang igjen har ført til et nivå utenom det vanlige - men nå unormalt høyt.

- Vi regner med at utviklingen blir mer moderat framover, sier Slyngstad.

Styrket krone - lavere verdi

Markedsverdien til fondet økte i tredje kvartal med 163 milliarder til svimlende 2549 milliarder kroner. Fondet ble tilført 49 milliarder kroner, på høyde med de to andre kvartalene i år - men betydelig mindre enn fjoråret.

At den norske krona har styrket seg, har redusert fondet med 211 milliarder kroner. Men dette har ingen betydning for kjøpekraften på den internasjonale arenaen.

Hittil i år har den positive avkastningen vært 3,4 prosentpoeng - mens den samlede avkastningen i fjor var negativ - også den 3,4 prosentpoeng.