NRK Meny
Normal

Rekordhøye utslipp av klimagasser

Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene i 2007 opp med nesten 3 prosent i forhold til i 2006. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge.

Snøhvit-anlegget på Melkøya

Den viktigste årsaken til veksten i klimagassutslippene var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya.

Foto: NRK

Dette viser nye foreløpige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

De samlede norske klimagassutslippene var på 55,0 millioner tonn i 2007. Dette er 1,5 millioner tonn eller 2,7 prosent mer enn i 2006, og en oppgang på nær 11 prosent sammenlignet med 1990.

Etter to år med nedgang i utslippene, blant annet på grunn av redusert produksjon av råolje, var de i 2007 noe over nivået i det tidligere toppåret 2004.

LES MER PÅ SSB

Melkøya

Den viktigste årsaken til veksten i klimagassutslippene var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget for mottak og prosessering av naturgass på Melkøya utenfor Hammerfest.

Fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon var også med på å drive utslippene oppover, mens redusert råoljeproduksjon og installering av ny teknologi i industrien motvirket oppgangen.

Det er industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken som er de største bidragsyterne til klimagassutslippene med 72 prosent av de samlede utslippene i 2007.

Utslippene fra veitrafikk fortsatte å øke også i 2007, selv om overgang fra bensin- til dieseldrevne kjøretøyer har dempet veksten.