Regnet fyller kraftmagasinene

Regnværet i store deler av landet er i ferd med å fylle opp vannmagasinene, som har hatt uvanlig lav sommer-vannstand. Og strømprisen har gått ned.

Kraftmagasin
Foto: Sundsdal, Svein / ( Svein Sundsdal/NRK)

I forrige uke kom det nedbær tilsvarende 4,1 terrawattimer, eller nesten dobbelt så mye som normalt. Regnet denne uka har bidratt enda mer.

Fyllingsgraden nærmer seg 60 prosent, viser målingene fra forrige uke. Normalt for årstiden er ca 75 prosent.

Nedbøren har ført til økt kraft­produksjon, og forrige uke var Norge igjen nettoeksportør av strøm.