Hopp til innhold

Norsk produktivitet langt over EU

Den norske arbeidsproduktiviteten er 46 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU-landene, og også langt høyere enn amerikanernes produktivitet.

Industriarbeider

Norsk produktivitet er langt over gjennomsnittet i EU.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Det viser tall fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat.

Overgår de fleste

Ifølge tall fra Eurostat er nordmenn langt mer produktive enn både europeere, japanere og amerikanere. I fjor var effektiviteten per arbeidstime 46 prosent over gjennomsnittet av EU-landene. Bare Luxembourg ligger foran oss (se full oversikt i bunnen av saken)

Statistikken er i strid med oppfatningen mange har om late nordmenn. Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge foretok i fjor rundspørringer i 19 land, der mange oppfattet oss som late, provinsielle og trege.

Arbeidsproduktivitet er målt i kjøpekraftsjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per ansatt. Det betyr at man har justert for prisforskjellene mellom landene, slik at Norge ikke blir rangert høyere på grunn av det høye prisnivået.

Arbeidsproduktiviteten i EU-landene er hentet fra nasjonal arbeidsmarkedsstatistikk som viser hvor mange ansatte det er og hvor mange timer som er arbeidet.

For de landene som ikke rapporterer arbeidstimer, henter Eurostat inn tall fra OECD og multipliserer antall ansatte med gjennomsnittlig arbeidstid per ansatt.

Teknologi

Næringsminister Trond Giske mener teknologi og avanserte produksjonsmåter forklarer topplasseringen i Europa .

– Det gjør at vi utnytter arbeidskraften på en veldig god måte, og det har vi vært nødt til. Det er det som forsvarer de høye lønningene og den høye levestandarden vår, sier næringsministeren.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan mye av produktiviteten forklares med at vi eksporterer dyre produkter sammenlignet med hva vi importerer.

Norge har ifølge BNP per person en arbeidskraftsproduktivitet på nesten 440 kroner timen. Det er 34,4 prosent høyere enn for eksempel USA.

– Vi utvinner store verdier på få timer på grunn av oljen, sier Ann Lisbet Brathaug i SSB.

- Høyt lønnsnivå

NHO-direktør Petter Brubakk

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk, sier at vi må fortsette å være effektive på grunn av det høye lønnsnivået.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Petter Brubakk, som er næringspolitisk direktør i NHO, sier til NRK at undersøkelsen forteller at vi har skrudd sammen arbeidslivet vårt og produksjonsprosessene våre på en slik måte at vi får mye ut av de ressursene vi setter inn, og dermed er produktive i forhold til andre land.

– Vi får mye ut av hver arbeidstime vi setter inn her i Norge. Det kan skyldes en råvareeksport med høy verdi og også at vi har organisert bedriftene så de er mer produktive enn i andre land, sier han.

Samtidig mener han at det er viktig for Norge å bevare denne effektiviteten i forhold til konkurransen med andre land på grunn av det høye lønnsnivået vi har.

Her er statistikken (Snittindeksen for hele EU = 100):

Nordmenn nest mest produktive

Land

Produktivitet per arbeider

Luxembourg

168,2 

Norge

146,1 

USA

142,1 

Irland

135,0 

Belgia

123,9 

Frankrike

120,3 

Østerrike

112,5 

Sverige

111,4 

Spania

110,7 

Storbritannia

110,3 

Nederland

110,1 

Italia

109,5 

Sveits

109,0 

Finland

106,9 

Tyskland

105,0 

Hellas

101,9 

Island

101,2 

Danmark

100,5 

Japan

92,8 

Kypros

88,6 

Malta

87,6 

Slovenia

80,8 

Slovakia

78,8 

Kroatia

78,0 

Portugal

73,8 

Tsjekkia

71,7 

Ungarn

70,1 

Polen

65,1 

Estland

63,8 

Tyrkia

63,4 

Litauen

55,6 

Latvia

49,9 

Romania

47,1 

Bulgaria

37,2