Hopp til innhold

NHO-sjefen: - Ikke bruk kontanter

Kontant betaling på restaurant, hos frisøren og når du vasker bilen holder liv i den svarte økonomien. Skatteetaten og en rekke organisasjoner i arbeidslivet drar nå i gang en førjulskampanje der budskapet er at også nissen bruker betalingskort.

Kristin Skogen Lund. administrerende direktør i NHO

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO mener det er viktig at folk flest blir mer bevisste i sine holdninger til å bruke kort.

Foto: Johan B. Sættem

Frem mot jul kommer organisasjonen Samarbeid mot svart økonomi til å dele ut 125.000 julekort, med motiv av julenissen, som betaler med kort.

Det er ansatte i KS, Unio, YS, LO, NHO samt Skatteetaten som vil stå for utdelingen, som både vil skje på gata og gjennom medlemsblader.

Nissen betaler med kort hos frisøren

Julekortene viser nissen som bruker betalingskort når han får vasket sleden, hver gang han klipper håret og når han spiser på restaurant. Beskjeden fra nissen er at kontant betaling gjør det mulig å drive svart.

Foto: Johan B. Sættem

Bak de noe humoristiske kortene skjuler det seg et mer alvorlig budskap. I noen bransjer er det svært mye kontant betaling, få kvitteringer, og med det, mye svart arbeid.

– Problemet med svart arbeid er stort og det blir dessverre stadig større. Vi ser at problemene er ekstra store i noen bransjer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun sier at det er viktig å få en større andel av betalingene over på betalingskort, fordi det vil gjøre det vanskeligere å drive svart.

– Kort gjør det vanskeligere å jukse

En undersøkelse fra Skatteetaten fra februar i år viser at bilpleie og dekkskift var situasjonene hvor færrest fikk tilbud om kvittering. 1 av 4 som fikk stelt bilen eller byttet hjul fikk verken kvittering eller spurte om det selv.

Mandana Yousefi i LO

Mandana Yousefi, leder Samarbeid mot svart økonomi i Oslo og Akershus for LO.

Foto: Johan B. Sættem

Tilsvarende tall hos frisørene var 1 av 5.

Bransjen der kvittering er hyppigst utbredt er i klesbutikkene, viser undersøkelsen. Der oppga 98 prosent at de enten fikk tilbud om eller spurte om kvittering selv.

– Men da NRK var ute på gaten og snakket med folk flest var det få som hadde opplevd å ha blitt spurt om å betale kontant. Er dette virkelig et så stort problem, Kristin Skogen Lund?

– Ja, det vet vi og vi har tall på det. Vi vet også at mange av de som betaler kontant ikke får tilbud om kvittering. Av og til tror jeg ikke brukerne er klar over at de er med på en svart transaksjon, sier Skogen Lund.

NRK var til stede da Skatteetaten og representanter for Skatteetaten, LO og NHO Reiseliv delte ut julekortene mot svart økonomi like ved Stortinget i Oslo en onsdag i desember.

Mandana Yousefi er leder i Samarbeid mot svart økonomi i Oslo og Akershus for LO. Hun mener at det er viktig at folk flest blir mer bevisst egen kortbruk.

–Det er viktig for hele samfunnet, for deg og meg og for næringslivet, som trenger å konkurrere på like vilkår, og for arbeidstakerne som trenger trygge jobber med gode arbeidsforhold, sier hun.

Jon Arild Ruud fra Skatteetaten, Ingjerd Sælid Gilhus og Berit Wesenlund fra NHO deler ut julekort

Jon Arild Ruud fra Skattedirektoratet, Ingjerd Sælid Gilhus og Berit Wesenlund fra NHO Reiseliv deler ut julekort mot svart økonomi på Karl Johan.

Foto: Johan B. Sættem