NRK Meny
Normal

Mot løsning i jordbruksoppgjøret

Det nærmer seg slutten på jordbruksforhandlingene, og etter det NRK erfarer vil avtalen være verdt omlag 1,9 milliarder. Det vil i så fall bety en brutto inntektsøkning på 33.000 kroner pr. årsverk.

Pløying
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Matvareprisene ytterligere opp

Statens opprinnelige tilbud til bøndene var 1,6 milliarder kroner. Da ville omlag 1,250 milliarder tas ved økte matvarepriser, og 300 millioner ved overføringer via statsbudsjettet.

Etter hva NRK erfarer blir altså rammen økt til 1,9 milliarder. Av økningen på 300 millioner kroner vil mesteparten tas igjen ved økte matpriser.

Les: Enige om tilbud til bøndene

Kostnadssikring

I tillegg til de 1,9 milliardene er det verdt å merke seg at bøndene også får protokollført en kostnadssikring. Signalene tilsier at gjødselprisene vil stige formidabelt, kanskje så mye som 70 prosent. Staten sine beregninger, som danner grunnlaget for statens tilbud til bøndene, er det lagt inn 30 prosent økning. Hvis spriket blir stort, noe det kan ligge an til, vil denne kostnadsøkningen bli dekket inn ved nye forhandlinger til høsten. Det er mye penger det er snakk om. En prisøkning på 70 prosent, utgjør mellom 800-900 millioner kroner alene bare i gjødsel.

Stor misnøye

Bøndene har hatt store forventninger til årets oppgjør. Og signalene ute blant lokal-lagene er blandet, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er misnøyen stor. Forventningene har vært store, og mange har ment at man måtte få igjennom det opprinnelige kravet på 3,3 milliarder kroner.

Les: Bøndene krev 3,3 milliardar

En som er representativ for misnøyen ute i distrikts-Norge er leder av Andøy Bondelag i Nordland fylke, Einar Åbergsjord.

- En avtale under 2 milliarder er direkte provoserende. Og det vil være en stor feil av bondelaget å godta en slik avtale. Hvis de allikevel gjør det, vil avtalen bli nedstemt i uravstemmingen, sier en opprørt Einar Åbergsjord.

Ikke streikerett

En avtale vil bli undertegnet mot slutten av dagen i dag, 16. mai. Deretter skal avtalen ut på uravstemming blant medlemmene. De har frist til 28. mai kl. 24.00 til å svare ja eller nei til avtalen. Sier de nei, betyr det at statens opprinnelige tilbud på 1,6 milliarder kroner blir stående.

Aksjoner

Bøndene har varslet aksjoner hvis årets oppgjør ikke blir godtatt av medlemmene. Hvilke aksjonsformer har de ikke villet si noe om sålangt. Men etter hva vi forstår, planlegges det traktorblokkader i byer og langs veiene. I tillegg vurderer man også stopp i leveranser av kjøtt, melk, egg og grønnsaker til butikkene.