Hopp til innhold

Cermaq snakker med staten om nye eiere

Forhandlingene mellom John Fredriksen-dominerte Marine Harvest og Cermaq har brutt sammen. Cermaq snakker nå med staten om hvem som kan være aktelle som nye eiere i selskapet.

John Fredriksen

John Fredriksen og Marine Harvest byr 107 kroner pr aksje for Cermaq. Det er for lite, mener både staten og styret i den halvstatlige lakseforgiganten.

Foto: Heiko Junge / NTB SCANPIX

Forsøket på å finne en forhandlingsløsning mellom styrene i de to selskapene har vært mislykket, skriver Marine Harvest i en børsmelding fredag.

Konsernsjef Jon Hindar i fiskefor-giganten Cermaq sier til NRK.no at selskapet nå er godt i gang med prosessen for å få andre aktuelle budgivere på banen.

Han sier at det ikke nødvendigvis kun er industrielle eiere som er aktuelle som

Jon Hindar, konsernsjef i Cermaq

Konsernsjef Jon Hindar og styret i Cermaq har en tett dialog med staten om hvem som kan være aktuelle som nye eiere i selskapet.

Foto: Cermaq

investorer, men at også finansielle eiere og en blanding av finansielle og industrielle eiere kan være aktuelle.

– Det ligger i kortene at vi har en tett dialog med våre største eiere, herunder staten, med tanke på hvilke preferanser de har når det kommer til et salg av selskapet, sier Hindar.

Marine Harvest vil med et oppkjøp av verdens ledende fiskeforselskap Cermaq, bli verdens ubestidte ledende selskap i hele verdikjeden for laksefisk.

Etter det NRK kjenner til ble det forhandlet til langt på natt for å komme frem til en omforent løsning, men det lyktes ikke.

Budet er for lavt til at det er aktuelt for styret å si ja til det, skriver Cermaq i en melding til Oslo Børs. Styret mener at tilbudet fra Marine Harvest er vesentlig mye lavere enn den reelle verdien av selskapet.. Det er også vesentlig lavere enn de verdivurderingene største eier staten har fått utarbeidet..

– Budet i realiteten identisk med det forrige

I børsmeldingen heter det at Marine Harvest var beredt til å øke verdien av sitt opprinnelige frivillige tilbud med over 8 kroner pr. aksje, men at tilbudet ble avvist av Cermaq under forhandlinger.

På bakgrunn av dette avbryter Marine Harvest nå forhandlingene med Cermaq.

– Men vil i tråd med tidligere meldinger likevel fremsette et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Cermaq, med oppgjør i både aksjer og kontanter, skriver Marine Harvest.

Budet er på 107 kroner per aksje, noe som er lavere enn børskursen fredag morgen. Ikke overraskende faller kursen på Cermaq-aksjene på Olso Børs.

Konsernsjef Jon Hindar i Cermaq sier at budet i realiteten ikke er økt, selv om det tilsynelatende er høyere. Det skyldes at Marine Harvest-kursen har steget i mellomtiden.

– For alle praktiske formål er det varslede budet nær identisk med det forrige, sier Hindar.

Ole-Erik Lerøy

- Vi har god tro på at vi vil nå frem med budet, sier styreleder Ole-Erik Lerøy i Marine Harvest.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Men styreleder Ole-Erik Lerøy i Marine Harvest sier til NRK at selskapet var villig til å by vesentlig mer, 112 kroner pr aksje, forutsatt at budet ble anbefalt av styret i Cermaq.

– Vi har hatt kontakt i lengre tid, og også utover natten, sier Lerøy.

Men det lyktes ikke styrene i selskapene å komme til enighet.

Marine Harvest må minst ha 1/3 av aksjene

Tilbudet vil ha forbehold om tilslutning fra minst 50 prosent av aksjekapitalen i selskapet, inkludert Marine Harvests egne aksjer i Cermaq, men Marine Harvest skriver i sin børsmelding at selskapet i løpet av tilbudsperioden kan velge å redusere akseptgraden til 33,4 prosent..

– Vi har god tro på at vi skal få til dette. Det sammenslåtte selskapet blir et svært attraktivt selskap for både aksjonærene i Marine Harvest og Cermaq, sier Lerøy.

Den John Fredriksen-dominerte laksegiganten Marine Harvest har over lengre tid prøvd å bli enig med med næringsdepartementet og Trond Giske i sitt forsøk på å overta halvstatlige Cermaq.

Dersom Fredriksen & co. får overta Cermaq, blir selskapet verdens største også på produksjon av fiskefôr, i tillegg til posisjonen som verdens største lakseprodusent og videreforedler av laks.