NRK Meny
Normal

Industriens utslipp synker

Klimagassutslippene fra norsk industri synker, men fra 1990 til 2006 har det likevel vært en økning i klimautslippene her i landet på 8 prosent.

Follum fabrikker
Foto: Follum fabrikker

- Økningen skyldes først og fremst utslipp fra olje- og gassnæringen og veitrafikken, sier rådgiver Kristine Kolshus i Statistisk sentralbyrå som i dag la fram miljøregnskapet for perioden 1990-2006.

Klimautslippene i olje- og gassnæringen har økt med 72 prosent siden 1990 på grunn av høyere aktivitet på sokkelen og til tross for miljøtiltak som CO2-avgift i 1991.

Industri lagt ned

Fra å ha sluppet ut mer enn 19.3 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 1990 lå utslippene fra industrien i 2006 på 15 millioner tonn CO2 -ekvivalenter.

Klimagassutslippene i industrien har særlig gått ned etter årtusenskiftet. Flere industribedrifter med høye utslipp har de siste årene blitt nedlagt.

Industriens klimagassutslipp påvirkes i stor grad av utviklingen innenfor produksjon av kjemiske råvarer, metallindustrien samt oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri.

Etter 2000 har alle disse industrinæringene utenom kjemiske råvarer blitt mindre utslippsintensive, selv om det både er store variasjoner årlig og mellom de enkelte industriene, ifølge SSB.

Utslippsintensiteten defineres som klimagassutslipp per million kroner bruttoprodukt i faste priser.