IMF ber Sigbjørn stramme inn

Det internasjonale pengefondet (IMF) ber finansminister Sigbjørn Johnsen stramme kraftig inn på pengebruken.

Sigbjørn Johnsen
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I dag la en delegasjon fra det internasjonale pengefondet (IMF) frem sitt syn på norsk økonomi og Norges økonomisk politikk.

IMF mener at norsk økonomi har klart seg bemerkelsesverdig godt gjennom finanskrisen, og at regjeringens krisetiltak har vist seg å være effektive.

Organisasjonen anslår at veksten i fastlandsøkonomien er på vei opp, understøttet av økende etterspørsel fra privat sektor, men understreker at usikkerheten fortsatt er betydelig.

Må kutte i pengebruken

Men IMF kommer også med kritikk av utgiftsveksten, i den forstand at mange av de midlertidige stimulansetiltakene har vist seg å bli mer permanente. Spesielt peker pengefondet på den forventede kraftige veksten i utgiftene til trygde- og sykelønnsordningene.

Og oljepengebruken må snarest tilbake på 4-prosentbanen mener IMF, som aller helst vil redusere oljepengebruken ned mot 4-prosent i løpet av inneværende regjeringsperiode.

Dermed er IMFpå linje med OECD, som før helgen anbefalte kraftig innstramming i både finans- og pengepolitikken.

LES: OECD: Norske boligpriser for høye

Anbefaler "nedbetaling av gjeld"

Eventuelle positive økonomiske overraskelser i form av økte inntekter eller sterkere vekst enn forventet bør i sin helhet brukes til å kutte ned på det oljekorrigerte underskuddet, mener IMF.

- ­ Jeg deler IMFs vurdering av finanspolitikken, og mener det er viktig å komme tilbake til 4-prosentbanen. Det vil lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og også bidra til at både nålevende og framtidige generasjoner kan nyte godt av petroleumsformuen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.