NRK Meny
Normal

Husbankrenten faller kraftig

Husbankens fastrente for tre år synker med 1,2 prosentpoeng fra februar. Bør du nå binde renten på lånet?

Penger

Folk med lån i husbanken kan få mer penger å rutte med.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Husbankens fastrente for tre år synker fra 5,3 % i desember til 4,1 % fra 1. februar 2009.

Fem års fastrente synker med 0,8 prosentpoeng, og blir 4,3 prosent fra februar neste år.

Fordi vi allerede i dag vet hva den flytende renten i Husbanken blir flere måneder frem i tid, kan vi allerede nå slå fast at 5 års fastrente vil ligge hele to prosentpoeng lavere enn den flytende renten fra februar.

Slik fastsettes renten i Husbanken

Statspapirer er lån som staten tar opp med kort og lengre løpetid. Statspapirer med mindre løpetid enn ett år kalles statskasseveksler, mens lån med lenger løpetid enn ett år kalles statsobligasjoner.

Renten på lån i Husbanken med flytende rente er fastsatt på bakgrunn av renten på statskassevekster i perioden juli til september 2008.

De faste rentene i Husbanken er derimot basert på renten på statskasseveksler i november, og i tillegg renten på statsobligasjoner med lang løpetid. Renten på statspapirer med både kort og lang løpetid har falt kraftig siden i høst.

Kombinasjonen av synkende renter og forventninger om fortsatt rentenedgang gjør at fastrentene i en periode vil bli liggende godt under den flytende renten.

Ikke sikkert fastrente lønner seg

Etter den lange perioden med lave renter et par år tilbake var situasjonen motsatt. Da steg fastrentene raskere enn den flytende renten.

Over tid vil den flytende renten i gjennomsnitt ligge under fastrentene. Den flytende renten an til å synke til 5,7 % i andre kvartal neste år, og vil i følge Husbanken synke ytterligere i tiden framover.

- Derfor må den enkelte kunde avveie behovet for lavere rente nå og stabile renteutgifter opp mot risikoen for at den flytende renten legger seg på et ennå lavere nivå i løpet av kort tid, sier forvaltningsdirektør Mabel Johansen i Husbanken.