Høy avkastning i Folketrygdfondet

Folketrygdfondet hadde en avkastning på 11,1 prosent i fjor, og resultatet ble 17,4 milliarder kroner. Avkastningen i 2005 var på 9 prosent.

Renta går opp
Foto: Scanpix / SCANPIX

Et sterkt norsk aksjemarked bidro i vesentlig grad til det gode resultatet, mens rentene beveger seg opp fra et lavt nivå.

Avkastningen for den norske aksjeporteføljen ble 32,1 prosent, mens avkastningen til hovedindeksen på Oslo Børs var 32,4 prosent. Den nordiske aksjeporteføljen steg med 24,2 prosent. Avkastningen på renteporteføljen ble 1,3 prosent.

Det var store endringer i aksjeporteføljen gjennom året, og det ble realisert gevinster på til sammen 6,3 milliarder kroner.

Folketrygdfondet har rollen som finansiell forvalter av Statens pensjonsfond – Norge, og investerer i Norge og Norden. Statens pensjonsfond – utland (Oljefondet) investerer i utenlandske aksjer. 

Nye 17 milliarder til pensjoner

Folketrygdfondet fikk historiens nest, beste resultat i fjor og la tlil 17 milliarder kroner til statens pensjonskapital.

Fondet, som er 40 år i år, forvalter 107 milliarder kroner for staten, og har nå utvidet hjemmemarkedet sitt fra å være investert kun i Norge, til hele Norden.

Store endringer, mer i aksjer

Fondet investerer like store deler av verdiene i aksjer og i rentepapirer, etter store endringer i rammevilkårene. Tidligere skulle fondet ha maksimalt 20 prosent aksjer, noe som gir lavere risiko enn i dag, men også færre muligheter for større fortjeneste.

Det var store endringer i aksjeporteføljen gjennom året, og det ble realisert gevinster på til sammen over 6 milliarder kroner.

Betydelig norsk eier

Folketrygdfondet har blant annet en eierandel på 10 prosent i Orkla, nesten 4 prosent i Hydro og 3 prosent i Telenor. Det er de tre største enkeltpostene i Norge. Nokia, Ericsson og Nordea utgjør de tre største nordiske enkeltpostene.

Nå satser fondet mer på offshoreaksjer, bedrifter som driver virksomhet i norsk olje og gassindustri. Dermed har andelen aksjer i tradisjonell, norsk industri gått ned.

Folketrygdfondet har rollen som kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge, som investerer i norske og nordiske aksjer. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) investerer i utenlandske aksjer.