Norges bank utsetter renteøkning

Norges Bank velger å holde styringsrenta uendret på 1,5 prosent. De utsetter renteøkningen med et helt år til sommeren 2015.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad utsetter den varslede renteøkningen.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

På dagens rentemøte i Norges Bank uttaler Qvigstad at den varslede renteøkningen utsettes med et helt år. Tidligere har Norges Bank uttalt at en renteøkning vil komme sommeren 2014, nå forskyves renteoppgangen ett helt år frem i tid, sammenlignet med forrige anslag i september.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Det innebærer at oppgangen i styringsrenten nå anslås å komme ett år senere enn vi så for oss i september, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Dermed har Norges forskjøvet renteoppgangen ett helt år frem i tid, sammenlignet med forrige anslag i september.

Anslag på ulike renter

Grafen viser utlånsrente, pengemarkedsrente og styringsrente fra banker og kredittforetak.

Foto: Norges Bank/ SSB

Tror på vekst

På dagens pressekonferansen presenterte Norges Bank også Pengepolitisk rapport, som beskriver de vurderingene Norges Bank gjør av norsk økonomi for øyeblikket.

«Prognosene viser at veksten i norsk økonomi etter hvert vil ta seg noe opp. Det ventes at kapasitetsutnyttingen holder seg nær et normalt nivå og at prisveksten nærmer seg 2,5 prosent», skriver Norges Bank.

Beskjeden fra flere økonomer er at Norges Bank tar feil i sine prognoser, for akkurat nå er det mange tegn i økonomien på at veksten stagnerer.

LES : – Norges Bank ofrer arbeidsplasser

Den norske kronen svekket seg markant etter fremleggelsen av pengepolitisk rapport og utsiktene for norsk økonomi.


Torsdag formiddag er kronen på det svakeste nivået mot euro man har sett siden desember 2009. En euro koster nå 8,42 kroner.