Hopp til innhold

Avslørte skattesnusk for én milliard på fire år: – Mafia-lignende tilstander i malerbransjen

Skattemyndighetene har gjennom en storoffensiv avslørt skatteunndragelser for én milliard kroner, og mener organiserte kriminelle med forbindelser til menneskehandel og narkohandel står bak.

Svart arbeid illustrasjon

USERIØSE AKTØRER: Det er spesielt i bygg- og anleggsbransjen det jukses med kostnader for å unndra skatt.

Foto: NRK/Scanpix

– Vi snakker om organisert kriminalitet. Dette kan vi kalle mafialiknende tilstander, hvor man binder sammen økonomisk kriminalitet med ulike kriminelle handlinger, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Halvparten fra Balkan

Siden 2009 har Skatt Øst avdekket hele én milliard kroner i unndratte skatter og avgifter. Storoffensiven fra skattemyndighetene har ikke bare avdekket at samfunnet går glipp av store summer, men at denne alvorlige økonomiske kriminaliteten har klare forgreininger til organiserte kriminelle miljøer.

I 55 prosent av tilfellene er miljøer med bakgrunn fra Balkan representert. Hele 46 organiserte nettverk er avdekket, og ytterligere 13 som ikke er ferdigbehandlet er under lupen.

Skatteunndragelser for 1 milliard avslørt.

Nett-tv: Se Dagsrevy-saken: Skattedirektøren- Mafialignende tilstander


– Vi ser ofte sammenheng mellom denne typen skatteunndragelser, svart arbeid og sosial dumping, smugling og annen organisert kriminalitet. Det politiet sier til oss, er at dette kan være knyttet til menneskehandel, sier Holte.

holte

TRENGER MER HJELP: Skattedirektør Hans Christian Holte ber politiet komme enda mer på banen når det gjelder skattekriminalitet.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Unndragelsene skjer gjennom såkalt fiktiv fakturering, som kort og godt handler om å jukse med kostnader for å få lavere skattekostnader og kamuflere svarte lønninger. Den fiktive fakturaen skal legitimere en transaksjon som enten ikke er gjennomført, eller gjennomført i annen form og med andre involverte enn oppgitt.
Den bokføres hos en falsk kjøper og betales til en like falsk selger. «Selgeren» tar så ut pengene i kontanter, og returnerer dem til «kjøper» mot mindre provisjon.

Beslaget til skattemyndighetene er gjort på bakgrunn av 250 bokettersyn. Av denne milliarden, var 495 millioner kroner svarte lønninger.

– Poenget er å slippe å betale skatt til ansatte, få uberettiget fradrag for moms, og det er for å putte inntekter i egen lomme. Og hensikten med å kamuflere svarte lønninger er å dekke over annen type kriminalitet, sier sjef for skattekrimenheten i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen, til NRK.

– Styres fra hjemlandet

Det er flere store utfordringer knyttet til disse sakene, som gjør at skattemyndighetene tror de kun har avdekket toppen av isfjellet:

  • I byggebransjen, som skiller seg spesielt ut, er det lange kjeder bestående av oppdragsgiver og en rekke underleverandører og –entrepenører. Ofte er problemet at byggherrene ikke vet hva som skjer nedover i systemet, og at den ulovlige virksomheten skjules nedover i kontraktskjedene. Men skattemyndighetene føler seg også sikker på at mange oppover i systemet vet hva som foregår.

– Man vet også oppover i kjedene at noen står bak dette, det er snakk om registrerte, til dels store firmaer, som får oppdragene og skjuler det nedover i systemet via til dels kompliserte nettverk av underleverandører og underentrepenører. Den store utfordringen er at når vi finner de som har påtatt seg oppdraget, setter vi ut skatte- og momskrav, men vi får ikke straffedømt de som står høyest oppe i kjeden. Både fordi det er vanskelig å bevise, og fordi vi ikke kommer høyt nok opp, sier Kristiansen.

  • De kriminelle miljøene man står overfor her er lukkede og vanskelig å få innpass i. Man antar også at virksomheten har forgreininger videre til hjemlandet til aktørene.
Direktør i Skattekrim Jan-Egil Kristiansen

KAMUFLERER: Hensikten særlig med å kamuflere svarte lønninger, er å dekke over annen type kriminalitet, sier sjef for skattekrimenheten i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen.

Foto: Olav Olsen Olsen, Olav / Scanpix Aftenposten

– Det er jo den linken vi gjerne skulle ha forfulgt mer. Vi vet det er forgreininger der nede, og vi tror det styres der nede, sammen med annen type kriminalitet, sier Kristiansen.

– Som hva da?

– Personer som er involvert i mennesmugling og –handel, narkotika og generell vinningskriminalitet ellers.

Skal man lykkes med dette, er et godt samarbeid med politiet en forutsetning for skattemyndighetene. Skattedirektøren mener det er en del å gå på der.

Vil ha politiet tidlig på banen

– Dette er områder der vi er helt avhengig av et godt samarbeid og etterforskningsbistand med politiet, hvor det er viktig at de kommer tidlig inn i sakene, og at politiet følger disse sakene som dreier seg om alvorlig, organisert kriminalitet godt nok opp, også på høye ledernivåer. Vi opplever her kapasitetsutfordringer hos politiet, knyttet til at vi ikke får et tungt nok bidrag. Det er en utfordring politiet også erkjenner. Vi ser at politidistriktene sliter med å følge disse krevende sakene gjennom hele prosessen, sier Holte.

– Er politiets innsats her god nok?

– Politiet gir god bistand i mange enkeltsaker, men generelt opplever vi at politiet har en kapasitetsutfordring når det gjelder totaliteten i disse sakene.

– Hva skjer da med disse sakene?

– Mange saker blir ikke godt nok dratt i havn. Vi kommer ikke langt nok med å avdekke disse organiserte kriminelle nettverkene, og vi får ikke tatt bakmennene. Vi får ikke sikret tilstrekkelig med bevis. Vi trenger bedre bistand dersom vi skal komme lenger enn til det første leddet.

– Tar ikke politiet dette alvorlig nok?

– Jeg vil ikke si at politiet ikke tar dette alvorlig nok, og vi har stor forståelse for kapasitetsproblemene deres. Det vi ønsker er å synliggjøre at vi her har et problem, og at vi har behov for politiet, svarer Holte.

– Har ikke operert fritt

I morgen skal Skatt Øst ha et møte med Oslo politidistrikt om situasjonen. NRK har forelagt Oslo-politiet kritikken fra politiet. Politiet ønsker imidlertid ikke å kommentere påstandene før etter møtet.


Også i oktober 2011 omtalte NRK.no storoffensiven fra skattemyndighetene, som til da hadde beslaglagt drøye 500 millioner i unndratt skatt og avgift. Nå har dette problemet altså doblet seg.

Problemet er ifølge skattemyndighetene ikke nytt, men har pågått over lengre tid. Men Kristiansen vil ikke gå med på at disse miljøene har fått operere fritt.

– Vi har jo vært på sporet av disse og gjort noe i mange år, men de det er snakk om her er fleksible, mobile og profesjonelle. Så det er klart, det er krevende å fange opp disse nettverkene, og det er jo gjennom kontroller vi får denne kunnskapen, sier skattekrimsjefen.