Hopp til innhold

God lønn for fred og bistand

Flere tidligere samfunnstopper jobber med freds- eller hjelpe- og bistandsspørsmål.

Kjell Magner Bondevik

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik står oppført med en inntekt på 940.335 kroner for 2009.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik grunnla i 2006 Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, hvor han i dag er leder. Stiftelsen mottar støtte fra en rekke store norske bedrifter (ekstern lenke).

Bondevik selv står oppført med en inntekt på 940.335 kroner i skattelistene for 2009, men det er uklart hvor stor del av denne som stammer fra Oslosenteret.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Også flere andre nåværende og tidligere samfunnstopper hever lønn fra organisasjoner som jobber på freds- bistands- og hjelpearbeidsfeltet.

LES OGSÅ: Slik søker du i skattelistene

Topper innen fred

Navn

Stilling

Inntekt

Formue

Skatt

Geir Lundestad

Direktør, Det norske Nobelinstitutt

1.003.252

0

432.901

Thorbjørn Jagland

Leder, Den norske nobelkomité

947.399

0

424.071

Kaci Kullmann Five

Nestleder, Den norske nobelkomité

872.436

2.991.737

385.490

Sissel Rønbeck

Medlem, Den norske nobelkomité

427.993

0

130.957

Inger-Marie Ytterhorn

Medlem, Den norske nobelkomité

1.490.014

728.757

548.467

Ågot Valle

Medlem, Den norske nobelkomité

667.872

154.278

154.278

Kjell Magne Bondevik

Direktør, Oslosenteret for fred

940.335

1.280.686

397.900

Jan Egeland

Direktør, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

1.044.388

0

488.616

Kristian Berg Harpviken

Direktør, Fredsforskningsinstituttet PRIO

728.603

0

305.083

Stort sprik i Nobelkomiteen

Thorbjørn Jagland (Ap)

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland står oppført med en inntekt på nærmere én million kroner i 2009.

Foto: Erik Johansen / Scanpix

Blant medlemmene i Den norske Nobelkomité, som bestemmer hvem som skal få Nobels fredspris, varierer inntekten som er oppført i skattelistene stort.

Komitéleder og tidligere statsminister Thorbjørn Jagland står oppført med en inntekt på nærmere én million kroner i 2009. Jagland var stortingspresident frem til valget høsten i fjor, og tok fra oktober av fatt på jobben som generalsekretær i Europarådet i Strasbourg.

LES OGSÅ: Faremo tjente 1,5 mill. mer enn sjefen

Tidligere Ap-statsråd Sissel Rønbeck står oppført med lavest inntekt av komitémedlemmene. Inger-Marie Ytterhorn, tidligere stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, har over én million kroner mer i inntekt.

LES OGSÅ: Dette tjener partilederne

Direktøren for Det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, står oppført med akkurat over millionen i inntekt for i fjor. I tillegg til direktørjobben er Lundestad professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Godt betalte forskere

Jan Egeland sier siatuasjonen i Darfur kan komme ut av kontroll

NUPI-direktør Jan Egeland har også en professor II-stilling ved Universitetet i Stavanger.

Foto: STUART PRICE / AFP

Jan Egeland, som er direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt og har også en professor II-stilling ved Universitetet i Stavanger. Egeland står oppført med en inntekt på 1.044.388 kroner for i fjor.

Han har tidligere blant annet vært FNs visegeneralsekretær for humanitære spørsmål og koordinator for nødhjelp, men skatter altså nå i Norge.

Det gjør ikke Hilde Frafjord Johnson, tidligere statsråd for utviklingssaker i Bondevik-regjeringen. Med en toppjobb i UNICEF, FNs organisasjon rettet mot barn, går skattekronene hennes ikke til hjemlandet.

FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, står oppført med 0 i inntekt for skatteåret 2009.

Skatter gjør derimot en annen med mye kunnskap om Afghanistan, Kristian Berg Harpviken, direktør for fredsforskningsinstituttet PRIO. Forskeren er ikke tidligere toppolitiker, men brukes ofte som ekspertkommentator i mediene, og står oppført med en lønn på over 700.000 kroner.

Topper innen bistand

Navn

Tittel

Inntekt

Formue

Skatt

Sven Mollekleiv

President, Norges Røde Kors. NB! Vervet er frivillig og lønnen kommer fra en annen jobb.

1.683.111

2.654.177

762.707

Børge Brende

Gen.sek., Norges Røde Kors, inntil sommeren 2009 leder for Verdens økonomiske forum

2.314.564

0

299.348

Marte Gerhardsen

Gen.sek., CARE Norge

640.666

0

255.630

Tove R. Wang

Gen.sek., Redd Barna

550.811

0

235.152

Helen Bjørnøy

Gen.sek., Plan Norge

993.845

0

423.401

Atle Sommerfeldt

Gen.sek., Kirkens Nødhjelp

568.397

0

234.836

Politikertopper til nødhjelp og bistand

Innenfor nødhjelp- og bistandsarbeid står flere ledere oppført med relativt høye inntekter i skattelistene for 2009.

Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, står oppført med en inntekt på nesten 1,7 millioner kroner. Men lønnen kommer ikke fra Norges Røde Kors, opplyser organisasjonen til NRK. Mollekleiv har et frivillig verv, og får ikke noe lønn fra Røde Kors. Lønnen kommer fra hans fulltidsjobb i klassifikasjonsselskapet DNV GL, en jobb han har ved siden av presidentvervet.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Børge Brende står oppført med 2,3 millioner kroner i skattbar inntekt i skatteåret. Noe av forklaringen på inntekten kan være at Brende i løpet av fjoråret var innom to jobber.

Ifølge Røde Kors knytter inntekten seg til Brendes stilling som direktør i Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits, og ikke til hans stilling som generalsekretær. Brende tiltrådte som generalsekretær i slutten av juni 2009. Lønnen som generalsekretær er for tiden 810 000 kroner i året.

Les mer om hva tallene betyr: Dette finner du i skattelistene

Tidligere miljøvernminister og generalsekretær for Kirkens Bymisjon i Oslo, Helen Bjørnøy, er nå generalsekretær i Plan Norge. Bjørnøy står oppført med høyest inntekt blant lederne i Plan, CARE Norge, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.

Tallene er basert på de foreløpige ligningstallene, og kan bli endret etter klager.

18.10.2016: NRK har blitt gjort oppmerksom på at Svein Mollekleivs lønn ikke stammer fra Norges Røde Kors, men fra hans fulltidsjobb i klassifikasjonsselskapet DNV GL. Mollekleiv har et ulønnet verv som president i Norges Røde Kors. Informasjon om dette er lagt til i denne versjonen av artikkelen.