Hopp til innhold

Dette finner du i skattelistene

Skattelistene for 2009 er nå tilgjengelige på nett. Her kan du sjekke dine egne tall, og se hvordan resten av landet ligger an.

Skattelistene

I skattelistene kan du søke opp tallene til alle skatteytere i Norge.

Foto: NRK

I skattelistene for 2009 finner du oversikt over alle norske statsborgere som har fått beregnet inntekt, formue og skatt i Norge i fjor.

Les: Vi får 12,5 milliarder tilbake på skatten
Les: Bæringene betaler mest skatt

Informasjonen blir frigitt hver høst av Skattetaten, når skatteoppgjøret er klart for alle norske skatteytere.

I år ble informasjonen gjort tilgjengelig for mediene klokken 03.00, onsdag 20. oktober. Listene er nå søkbare her på NRK.no/skatt.

Dette finner du

I henhold til ligningsloven, som ble endret i 2007, får media tilgang til skattelistene for hele landet, og listene vil være tilgjengelige på nett hele året.

Tallene er foreløpige, og vil bli oppdatert og justert gjennom året. Tallene er nemlig ikke endelige før eventuelle klager er ferdigbehandlet, noe som kan ta lang tid for enkelte.

Det som kommer fram i skattelistene er skattemessige inntekts- og formuetall. De virkelige tallene kan avvike fra det som står i skattelistene, og viser derfor ikke nødvendigvis reelle inntekter.

Disse opplysningene finner du i skattelistene:

  • Skatteyterens navn
  • Postnummer
  • Poststed
  • Fødselsår
  • Nettoformue
  • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
  • Utliknet skatt

Dette forteller opplysningene:

  • Nettoinntekt: Inntekten som vises i skattelistene er skattbar inntekt, det vil si det man tjener gjennom jobben pluss eventuelle kapitalinntekter og -gevinster, minus fradrag. Høye renter på gjeld eller fradrag som følge av aksjetap kan være med på å senke nettoinntekten.
  • Nettoformue: Formuen, inkludert alle eiendeler, minus gjeld. Basert på verdien av eiendom og eierandeler i bedrifter. Dersom gjelda er høyere enn likningsformuen, blir nettoformuen satt til null.
  • Utliknet skatt: Det totale skattebeløpet en skatteyter skal betale. Tallet inkluderer trygdeavgift, toppskatt, eventuell skatt på utbytte fra aksjeselskaper, og skatt til stat og kommune.