Budsjetthint fra Halvorsen

Kristin Halvorsen vil lære folk om finansjungelen i en ny, statsfinansiert nettjeneste.

Kristin Halvorsen
Foto: Jarl Fr. Erichsen, Erichsen, Jarl Fr.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) setter av penger i statsbudsjettet til en ny nettjeneste som skal kunne veilede forbrukerne i jungelen av forskjellige finanstjenester.

- Vi vil foreslå at det bevilges penger i budsjettet for 2007 slik at en slik portal kan bli opprettet neste år, sier Halvorsen.

Formålet med tjenesten er å samle informasjon om alle de forskjellige tilbudene som finnes i finansmarkedet, fra lån til forsikring, og veilede forbrukerne til å treffe de valgene som er riktige for den enkelte.

Pengene til satsingen kanaliseres både gjennom Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Finansministeren kom med den lille budsjettlekkasjen under Kredittilsynets jubileumskonferanse i Oslo torsdag.

- Både forbrukerministeren og jeg har et stort engasjement for å få dette på plass, kunne Halvorsen fortelle de frammøtte.

Hun varslet samtidig at departementet følger nøye med på veksten i forbrukslån og at et nytt regelverk for slike lån er på trappene.

- Det er ikke bare folk som kan prosentregning i hodet som skal kunne finne ut av hva slike lån koster, sa Halvorsen.