Hopp til innhold

Ber regjeringen si olje-stopp

Regjeringen har invitert oljeselskapene til den 20. konsesjonsrunden i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. En samlet miljøbevegelse derimot krever stans i ny olje- og gass-utvinning på norsk sokkel.

Ekofisk

Det var her det startet, på Ekofisk i 1969, da amerikanske Phillips fant store mengder olje.

Foto: HANDOUT / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Regjeringen, som mener den har verdens mest ambisiøse klimamål, varsler full gass i undersøkelser og leting.

I forrige uke gikk de ut med invitasjon til oljeselskapene, om å nominere hvilke blokker de ønsker skal være en del av 20. konsesjonsrunde på den norske kontinentalsokkelen.  

Bill.mrk: store funn søkes 

- Gjennom igangsettingen av 20. konsesjonsrunde vil jeg sørge for at petroleumsindustrien får tilgang på deler på sokkelen som er mindre utforsket, og hvor potensialet for å gjøre store funn er til stede, opplyste olje- og energiminister Åslaug Haga i meldingen som gikk ut til rettighetshavere og andre forhåndskvalifiserte selskaper.

Selskapenes nominasjoner vil være innspill til hvilke blokker som blir med i den endelige utlystningen neste vår/sommer. Tildelingen vil skje våren 2009.

Områdene selskapene kan nominere ligger i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.Unntatt er det som kalles "særlig verdifulle områder i Barentshavet; polarfronten, iskanten og Bjørnøya", kystnære områder i Troms og Finnmark samt sårbare områder i Nordland og Troms.

Les også: Mer om 20. konsesjonsrunde

Tatt klimagrep 

Miljøvernorganisasjonene mener regjeringen mister troverdighet i klimapolitikken.

En samlet miljøbevegelse mener regjeringen burde sagt stopp. 

- De kunne lagt den andre konsesjonsrunden på vent. Oljeselskapene har mer enn nok å boltre seg i. Man kunne her tatt et virkelig klimagrep og stanset prosessen, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

- Men det er selvsagt ingen automatikk i at verdens oljeproduksjon går ned, selv om Norge reduserer på utvinningstempoet.

- Men det ville sendt et klart og tydelig signal til verden om at vi er et land som ønsker å ta klimatrusselen på alvor, og at man i stedet satser på utviklingen av fornybar og rene miljøkilder, sier Haltbrekken.

Deler ut på rutine

Skal regjeringen ha troverdighet i klimapolitikken, må utvinningstempoet senkes, mener Bård Lahn i Natur og Ungdom

- Regjerigen viderefører en "business as usual-politikk" der man stadig deler ut nye områder nærmest på rutine til olje- og gassindustrien uten å spørre seg hvilken konsekvenser det har for klima. Slik kan det ikke fortsette, sier Lahn.

- Pengene burde i stedet brukes på utvikling av fornybare ressurser, sier han.

Klima og olje går an

Statsminister Jens Stoltenberg er - naturlig nok - ikke helt enig med miljøbevegelsen.Og avviser motsetningene mellom klima og olje.

- Det er fullt mulig å ha olje- og gassutvinning, og likvel lykkes med å oppfylle klimamålene. Det har Norge vist.

- Vi kommer til å være blant de land som har de sterkeste forpliktelsene, både i 2020 og at vi skal være karbonnøytrale senest i 2050, sier Stoltenberg til NRK.

Les: Konsesjonssystemet

Les: Norsk oljehistorie på 5 minutter

Hør innslag i Dagsnytt her: - Null miljøtroverdighet