Bæringene betaler mest skatt

Bæringene betaler tre ganger så mye skatt per skatteyter som skatteyterne i Kåfjord.

Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo, Bærum-ordfører Odd Reinsfelt og Kautokeino-ordfører Klemet E. Hætta

Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo, Bærum-ordfører Odd Reinsfelt og Kautokeino-ordfører Klemet E. Hætta

Foto: NRK/NORDLYS/Høyre / SCANPIX

Onsdag frigir Skatteetaten skattelistene for 2009. Etaten har imidlertid allerede nå frigitt skattetallene for private skattebetalere i kommunene. Kommunetallene inkluderer antall skattytere i kommunen, total skatt, skatt til gode og restskatt.

Pek på kartet for å se detaljert informasjon om hver kommune (Artikkelen fortsetter under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Tallene viser at det er store geografiske forskjeller på hva skattebetalerne i landet betaler.

De som betaler desidert mest i skatt per skattebetaler bor i Bærum og Asker. Her har hver skattebetaler i snitt bidratt med henholdsvis 145.000 og 138.000 kroner i skatt i 2009.

Les: 440.000 får baksmell
Les: 2,3 millioner får igjen på skatten

Dette er topp ti-listen:

Skattetoppkommuner 2009

Kommune

Skatt per skatteyter

Bærum

145.122 kroner

Asker

138.386 kroner

Stavanger

127.078 kroner

Sola

126.158 kroner

Oppegård

122.907 kroner

Hole

114.881 kroner

Oslo

113.522 kroner

Randaberg

113.226 kroner

Rennesøy

110.467 kroner

Sandnes

109.891 kroner

I andre enden av skalaen ligger Kautokeino i Finnmark og Kåfjord i Troms. Der betalte hver skattebetaler i snitt 50.000 kroner og 49.000 kroner i 2009.

Dette er bunnlisten:

Skattebunnkommuner 2009

Kommune

Skatt per skatteyter

Kåfjord

48.942 kroner

Kautokeino

49.881 kroner

Engerdal

50.907 kroner

Loppa

50.965 kroner

Trysil

51.852 kroner

Nesseby

52.147 kroner

Gamvik

53.423 kroner

Karlsøy

53.566 kroner

Måsøy

53.582 kroner

Lyngen

53.961 kroner

– Lavere utdannet i Nord-Norge

Årsaken til at man betaler mindre skatt i deler av Nord-Norge er at befolkningen i snitt har lavere utdannelse enn i Asker og Bærum, og lønnsnivået ligger da også under landssnittet, forteller Terje Strøm, samfunnsøkonom og daglig leder i NyAnalyse til NRK.

– Den viktigste grunnen til at folk betaler mer skatt per innbygger i Asker og Bærum er at arbeidsmarkedet for høyt utdannede personer er godt i regionen, sier Strøm.

Han påpeker at nærheten til Oslo og jobber i statsadministrasjonen spiller en rolle. En stor gruppe med høyere utdannelse som har lønnsnivå over gjennomsnittet bidrar til store summer innbetalt skatt nettopp her.

– I tillegg er bolig- og formuesverdier over gjennomsnittet for andre fylker i Norge, sammen med blant annet Oslo og andre storbyer.

- Sier ikke noe om hvor hard jobb som gjøres

Bærumsordfører Odd Reinsfelt (Høyre) peker på at flere av hans innbyggere er i arbeid enn i Kåfjord og Kautokeino.

- Disse kommunene har en vesentlig større andel av befolkningen som er uføretrygdet, og dermed har lavere inntekter enn lønnsmottakere. Men det betyr ikke at Bærum kommune får tre ganger så mye penger som Kåfjord. Det er bare 20 prosent av skatten som betales som går til kommunen, sier han.

Førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøyskolen i Bodø mener man må være forsiktig med å rangere kommuner på denne måten. Det finnes ikke så mange godt betalte jobber i andre deler av landet. Dessuten: De fleste av de som virkelig er rike skatter til Oslo og nabokommune, mener han.

- Dette sier oss noe om hvor det betales mye skatt, men ikke om hvor hard jobb som gjøres. Det kan ligge vel så hardt arbeid bak de pengene som tjenes i kommuner med lavt inntektsgjennomsnitt, sier han.

Deler ut 12.5 milliarder i restskatt

Samtidig med at skattelistene slippes, får 800.000 nordmenn skatteoppgjøret sitt. Det kan bli hyggelig lesning for mange. Ifølge Skatteetaten skal 601.000 skattebetalere rundt om i Norge få tilbake de 12.5 milliarder kronene de betalte for mye i skatt i 2009.

Samtidig får 275.000 skattebetalere beskjed om hvor stor del av restskattregningen på 10.6 milliarder kroner de skal betale.

– De som får oppgjøret nå i oktober er personlig skatteytere som er næringsdrivende, gift med en næringsdrivende, de som ble tatt ut i stikkprøvekontroll og de som hadde lagt ved tilleggsinformasjon vi ikke rakk å kontrollere, forklarer Lise Halvorsen, informasjonsdirektør i Skatteetaten til NRK.

Med stikkprøvekontroll menes en gruppe skatteytere, for eksempel pendlerne, som ble bedt om å dokumentere sine pendlerutgifter.

Er du en av dem som har penger til gode, kan du sjekke kontoen om noen få dager.

– Pengene blir utbetalt av kemneren i kommunen i denne og neste uke, legger Halvorsen til.

Les også: Nav kan ta skattepengene dine

Restskatt og tilgodebeløp

Restskatt på under 1000 kroner skal betales innen 10. november. Er beløpet over 1000 kroner blir restskatten delt i to terminer, og betales 10. november og 15. desember.

Restskatt med rentetillegg under 100 kroner skal ikke betales. Rentetillegg på restskatt er 4,8 prosent for de som får skatteoppgjøret nå.

Rente på tilgodebeløp er 4,5 prosent. Dersom tilgodebeløp er tilbakebetaling av innbetalt tilleggsforskudd er rentesatsen 1,5 prosent. Tilgodebeløp med renter under 100 kroner tilbakebetales ikke.

Fristen for å klage på likningen er 10. november.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.