NRK Meny
Normal

Avblåser gjeldskrisa

Nordmenn har ingen grunn til å klage på boligrenta, mener økonomiekspert. Beregninger viser at vi i dag har over dobbelt så mye igjen etter at boligutgifter er betalt, i forhold til for 20 år siden.

Penger
Foto: Scanpix / SCANPIX

Det er uttrykk for en sytekultur når folk klager på boligrenta i dag, mener studierektor på BI, Dag Jørgen Hveem.

For nordmenn har over dobbelt så mye igjen etter at boligutgifter er betalt idag i forhold til for 20 år siden. Det viser beregninger som Statistisk Sentralbyrå har gjort for NRK.

Hveem mener nordmenn derfor ikke har grunn til å klage.

- Det er stor grad uttrykk for en sytekultur, nettopp fordi forventningene våre er veldig høye, sier Hveem.

- Himmelvid forskjell

Forsker Thorbjørn Eika i Statistisk Sentralbyrå har tatt utgangspunkt i forholdene til en gjennomsnittlig industriarbeider i år, sammenlignet med 1987.

Den gang var boligrenta på 16,3 % og vår industriarbeider kjøpte en leilighet til i underkant av 400.000. I dag ville leiligheten kostet 1,2 millioner og renta i vårt regnestykke er på 7,5 %.

Men selv om folk i dag låner mye mer til bolig, har de fleste det veldig bra økonomisk, sier Eika.

- Det er himmelvid forskjell i konsummulighetene en har når boligrenta er trukket fra inntekten, sier Eika.

Studierektor ved BI i Oslo Dag Jørgen Hveem

Dag Jørgen Hveem.

15 renteøkninger

Med bedre økonomi, tar stadig flere seg råd til luksusvarer.

Men selv om flere boligkjøpere har fått problemer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp renta for femtende gang, mener studierektor Dag Jørgen Hveem at dette ikke er noe stort problem for Norge som helhet.

- Det er relativt få som har problemer med å takle renteøkningene. De aller fleste har et godt stykke inn til beinet før det er snakk om noen økonomisk krise, sier Hveem.

Beregninger fra SSB

1987

2008

Vekst i %

Bolig

395687

1200000

203

Utlånsrente bank

16,3

7,5

-54

Lønn

145274

354888

144

Gjennomsnittlig skatteprosent

32,9

27,5

-16

Skatteprosent relevant for rentefradrag

33,7

28

-17

Faktisk renteutgift

64497

90000

40

Lønn-skatt, ingen renteutgift

97479

257294

164

Renteutgift

-64497

-90000

40

Skattegevinst av renteutgift

21761

25200

16

Nominelt disponibelt

54743

192494

252

KPI

76,9

122,751

59,6

Diponibelt reelt til andre ting, 2008-priser

87383

192494

120,3