Hopp til innhold

– Må bygge forsvarsverk nå

Bruken av oljepenger har aldri vært høyere i forhold til verdiskapningen på fastlandet. - Det er villedende når regjeringen fremstiller det som de holder igjen på oljepengebruken, sier analytiker.

Sigbjørn Johnsen legger fram revidert nasjonalbudsjett 2013

Finansminister Sigbjørn Johnsen advarte mot at de gode tidene ikke vil vare ved da han la frem revidert budsjett på tirsdag.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Sigbjørn Johnsen er verdens heldigste finansminister.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, så det ut til at Oljefondet ville bli 4281 milliarder i løpet av 2013. Anslaget nå, er at det blir 4511 milliarder.

Med andre ord ligger det an til at pengebingen hver eneste dag vokser med 600 millioner kroner mer enn det han trodde da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

Likevel var han var mest opptatt av å fortelle om at de gode tidene her i landet ikke kommer til å vare evig, da han tirsdag presenterte revidert nasjonalbudsjett for 2013.

For mens norsk økonomi går godt og husholdningene har rekordmye å rutte med, er situasjonen helt annerledes i land lenger sør. Derfor var budskapet at det er viktig å holde igjen på oljepengebruken mens vi har råd til det, og sikre at også etterfølgende generasjoner får nyte godt av oljeformuen.

– Vi må bygge reserver nå, og se lenger frem i tid, vi må bygge forsvarsverk før krigen starter, sier Sigbjørn Johnsen.

Til NRK.no sier Johnsen at finanskrisen i 2008 viste hvor viktig det var med buffere i bankene og en sterk økonomi.

Kathrine Boye, seniorøkonom i Nordea

- Det virker som om regjeringen prøver å skjule at budsjettet gir vekstimpulser til økonomien, sier senioranalytiker Kathrine Boye i Nordea.

Foto: Nordea

For det er ikke et spørsmål om tidene i Norge blir dårligere. Spørsmålet er bare når det skjer, mener finansministeren.

Og da er det ikke bra å ha Frp i regjeringskontorene sammen med Høyre, skremte Finansministeren forsamlingen med. For da blir det ikke mye igjen av oljeformuen til fremtidige generasjoner.

Han mente å ha lest et intervju der høyreleder Erna Solberg var på gli i retning Frps tanker om bruk av Oljepenger.

Opposisjonen er ikke overraskende ikke spesielt imponert over budsjettet.

LES OGSÅ: Opposisjonen: – De smører for tynt

– Villedende at regjeringen holder igjen på pengebruken

Men senioranalytiker Kathrine Boye i Norde kjøper ikke finansministerens argumenter om at han sparer nå med tanke på dårligere tider.

Finansministeren sier til NRK at revidert budsjett er nøytralt. Men det er ikke riktig, sier Boye.

– Regjeringen fremstiller det som at de holder igjen pengebruken på kgrunn av krona og konkurranseevnen. Men budsjettet er ekspansivt. Det betyr at det gir vekstimpulser til økonomien, sier hun.

Hun viser til at oljepengebruken i forhold til verdiskapningen på fastlandet øker med 0,6 prosentpoeng i forhold til statsbudsjettet som ble lagt frem i høst.

- Det betyr at budsjettet går fra å ha en nøytral innvirksning på økonomien til en ekspansiv virkning på økonomien. Det virker som om regjeringen prøver å legge skjul på at det er ekspansivt, sier hun.

Bruker 3,3 prosent av Oljefondet

Regjeringen sier den holder igjen på oljepengebruken og legger vekt på at budsjettpolitikken ikke skal gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor.

I revidert nasjonalbudsjett er pengebruken 28,3 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier. Forslaget er at det skal brukes 124,6 milliarder oljekroner i år.

Bruken av oljeinntektene utgjør 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland, eller det såkalte oljefondet ved utgangen av året.

Det er 0,7 milliarder kroner mindre enn det ble lagt opp til i budsjettet i fjor, skriver Finansdepartementet i budsjettdokumentene.

Har aldri brukt mer oljepenger i forhold til verdiskapningen for Fastlands-Norge

Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet er 124,6 milliarder kroner i revidert budsjett, det høyeste beløpet noensinne.

I forhold til verdiskapningen for fastlands-Norge har oljepengebruken aldri vært høyere. Hele 5,3 prosent av trend- BNP for Fastlands-Norge tilsvarer det forventede strukturelle underskuddet for 2013.

Det er ett prosentpoeng mer enn tilsvarende tall i 2011. For ti år siden var det oljekorrigerte budsjettunderskuddet 3,3 prosent av trend-BNP på fastlandet.