126 små skattekontor kan forsvinne

Finansministeren behøver ikke lenger spørres før de minste skattekontorene rundt i landet blir nedlagt. Det kan bety kroken på døra for 126 kontorer.

Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen må ikke lenger spørres før små skattekontor legges ned.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Regjeringen foreslår at skattedirektøren skal kunne legge ned skattekontorer med færre enn fem ansatte.

Skattedirektøren har til nå ikke kunnet legge ned kontorer uten å få klarsignal fra Finansdepartementet først, skriver Nationen.

Utfordrene

En struktur med fortsatt mange små kontorer er utfordrende både faglig og kostnadsmessig - dette er begrunnelsen når regjeringen i Finansdepartementets proposisjon i statsbudsjettet nevner at Skattedirektoratet har fått fullmakt til å legge ned mindre skattekontorer.

Fullmakten gjelder alle kontorer som har færre enn fem ansatte - 126 kontorer.

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen er forbauset over måten nedleggingene blir presentert for Stortinget på.

- Stor strukturendring

- Hvis regjeringen har tenkt å gi en generalfullmakt til å legge ned alle skattekontor som har færre enn fem ansatte, må jeg si det er en stor strukturendring som jeg er overrasket over at de vil gi, sier Syversen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i et høringsnotat til finanskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet at det er svært bekymret for de foreslåtte kuttene.