- Vet ikke hva pensjonen koster

Partene vet fortsatt ikke hva kommunepensjonene koster ennå. Både arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter har tøffe timer foran seg før fristen onsdag klokken 24.

Forhandlingsmøte hos Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen
Foto: NRK / NRK

Til tross for at det er ett år siden en visste at pensjonene i offentlig sektor skulle reforhandles i årets lønnsoppgjør, vet ikke partene hva kommunepensjonene koster ennå.

Partene i lønnoppgjøret i stat og kommuner møtes igjen klokken 16 i ettermiddag. Også i formiddag var partene i stormøte hos statsråd Dag Terje Andersen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Der fikk de lagt frem helgens nye tall av hva pensjonene vil koste, men beregnet på statens ansatte av Statens Pensjonskasse.

Problemet er bare at det jobber tre ganger så mange i statlig sektor som i norske kommuner. Hva prislappen her kan bli, er ikke helt i det blå, men langt fra sikker.

Ulike avtaler, ulik lønn

For ikke bare er har de kommuneansatte andre avtaler enn i staten, de har også andre lønninger. En stor del av kommuneansatte tjener mye mindre enn statsansatte. Dermed kan beregninger som viser eksempelvis en god pensjonsavtale for en statsansatt, være en dårlig avtale for en kommuneansatt.

Og fra arbeidsgivers side kan det lett bli slik at en grei kostnad for en statsansatt, blir en mye større byrde på felleskassen for en kommuneansatt, hvis de beregnes etter samme type modell for pensjonsavtale.

Ikke gode tall

Problemet med å få gode nok tall for hva ulik innretning av fremtidens pensjonssystem betyr for den enkelte og for samfunnet, har vart helt siden i fjor. Da fikk privatansatte sin tjenestepensjon, som sammen med tidligpensjon AFP og Folketrygden, gir vederlag for tapt inntekt den dagen du går hjem fra jobben for godt.

Mange aktører har stilt seg svært kritisk til at det er så vanskelig å få frem nok tall og gode tall for offentlig sektor, gitt at en har hatt ett år på seg til å gjøre jobben.

Statens Pensjonskasse fikk tidligere i oppgjøret skryt for å hive seg rundt da tallmangelen ble prekær og lage gode pensjonstall på bakgrunn av et utvalg av statsansatte.