Normal

- Veiene i distriktene blir nedprioritert

Dødsfallene i trafikken kan halveres innen 2020 men da må distriktene bli taperne, mener forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Trafikk
Foto: NRK

Det vil koste 6 milliarder i året de neste tolv årene å halvere dødsfallene i trafikken. Dette kan gjøres innenfor Statens Vegvesens budsjett, sier forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt.

- Det vil utgjøre rundt halvparten av Statens Vegvesens budsjett, så det er fullt mulig, men de må omprioritere.

Dødsveiene prioriteres

Dette betyr at tiltak som midtdeler, belysning og utbedring av svinger, som Transportøkonomisk Institutt mener vil redusere trafikkulykker, vil prioriteres i områder med mye trafikk.

De som taper, er distriktene.

- Det vil bli tilsvarende færre kostbare utbygginger i områder med lite trafikk, sier Rune Elvik.

- Har ikke noe liv

Lastebilsjåfør Asbjørn Olaussen er blant dem som vet at mer penger til trafikksikkerhet kunne gitt ham et helt annet liv.

For ti år siden kjørte han langs E18 utenfor Arendal da en annen lastebilsjåfør fikk et illebefinnende og kom over i Asbjørns kjørefelt.

Hvis E18 hadde hatt midtdeler for ti år siden, kunne Asbjørn ha levd et liv uten smerter i dag.

Men nå lever han med store smerter og venter på en hofteoperasjon.

- Siden da har livet vært å sitte hjemme med smerter, dra til lege og fysioterapeut. Jeg har vel egentlig ikke noe særlig liv, forteller Asbjørn Olaussen.