Hopp til innhold

- Holder kommunene skadesløse

Terra Securities holder de fire kommunene skadesløse for investeringen i amerikanske kommunelån, opplyser selskapet i en pressemelding.

Terra

Terra Securities har lagt fram et forslag til kommunene Hemnes, Rana, Narvik og Hattfjelldal om å holde dem skadesløse for tapet som har oppstått som følge av investeringen i den amerikanske kommuneobligasjonsporteføljen forvaltet av Citibank.

- Avdekket klare feil

Dermed vil kommunene også få tilbake det obligasjonslånet de satt med før transaksjonene ble gjennomført i juni. Kommunene vil også få tilbakeført all kontantsikkerhet, penger som er betalt etter juni.

- Vi mener dette er et godt tilbud til kommunene. Vår interne gransking har avdekket klare feil i informasjonen til kommunene, sier administrerende direktør i Terra Securities, Svein Erik Nordang.

Informasjonsfeilen går ifølge Nordang ut på at kommunene ikke ble fortalt om den såkalte "triggermekanismen" i produktet. Mekanismen gir Citibank rett til å oppheve avtalen dersom verdien av sikkerheten faller under 55 prosent av pålydende verdi.

- Vi finner det derfor riktig å gi dem et tilbud som holder dem skadesløse for dette foreholdet, skriver Terra.

Får tilbake 150 millioner

Kommunene vil få dekket tapene de er påført etter avtalen ble reforhandlet i juni, som skal utgjøre rundt en tredjedel av det totale tapet.

Administrerende direktør Svein Erik Nordang sier til NTB at avtalen i praksis betyr at muligheten for skyhøye tap nå er overført fra kommunene til Terra.

- Kommunene blir tilbudt å få tilbake et verdifall på rundt 150 millioner kroner, men dette er et kursfall de også ville hatt hvis de ikke hadde gjennomført investeringen i juni, skriver Terra.

- Terra Securities ASA beklager på det sterkeste den situasjon kommunene har blitt satt i. Alle nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å sikre at slike episoder ikke gjentar seg, heter det i pressemeldingen.

- Viktig innrømmelse

Økonomiredaktør i NRK, Steinar Mediaas, sier kommunene bare får tilbake en liten del av det tapet de har blitt påført.

- Men dette er en veldig viktig innrømmelse. De har innrømmet å ikke ha informert investoren om det han burde få informasjon om, og de vil ta på seg dette tapet. Dette rimer med den selvsikre tonen vi så fra ordførerne tidligere i dag, som mener at de har en god sak, sier Mediaas.

Nett-TV: - Terra vil dekke deler av tapet

Han tror heller ikke at kommunene vil være fornøyd med å ikke få dekket hele tapet.

Advokat for de fire kommunene, Jens Kobro, bekrefter overfor Dagbladet at de har mottatt tilbudet.

- Jeg kan bekrefte at vi har fått et tilbud fra Terra. Vi må få tid til å analysere tilbudet før vi kommer med flere kommentarer, sier Kobro.

 

Alt om Terra-saken