Hopp til innhold

Ny SSB-sjef: - Bør vurdere varige kutt i oljepengebruken

Hans Henrik Scheel, som er ny sjef i Statistisk sentralbyrå, mener at regjeringen bør vurdere å kutte kraftig ned på bruken av oljepenger i årene som kommer.

Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå

Administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå advarer politikerne mot å bruke for mye oljepenger i årene som kommer.

Foto: Johan B. Sættem

Statistisk sentralbyrås nye administrerende direktør Hans Henrik Scheel tar til orde for at politikerne bør vurdere kraftige kutt i bruken av oljepenger i årene som kommer. Scheel kommer fra en stilling som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

På sin første offentlige opptreden som SSB-sjef, stiller Scheel spørsmål om handlingsregelen for uttak av penger fra Oljefondet bør strammes inn, fra 4 prosent til 3 prosent.

I 2001 vedtok Stortinget den såkalte handlingsregelen, som regulerer hvordan oljepenger kan fases inn i økonomien. Tanken bak er at uttaket av oljepenger ikke skal spise av Oljefondet, og at man skal ta hensyn til konjunkturene.

Derfor kan politikerne som styrer landet bruke mer i økonomisk dårlige tider og mindre i gode, i gjennomsnitt fire prosent i året.

LES OGSÅ: Handlingsregelen nås i år

– De store utgiftene ligger frem i tid

Men SSB venter at norsk økonomi vil gå så det suser i årene som kommer, med en årlig BNP-vekst mellom 2-3 prosent frem mot 2014. Det er en av grunnene til at Scheel nå mener politikerne må vurdere å bremse oljepengebruken kraftig.

LES OGSÅ: Spår høyere rente og høyere lønn

– Det kan være gode grunner til å legge seg på en lavere bane enn 4 prosent fremover. I tillegg til tiltakende press i norsk økonomi er det en «mismatch» mellom inntektene og de store utgiftene som kommer fremover knyttet til en aldrende befolkning, sier Scheel til NRK.

Med hensyn til konjunkturene, vil det være mulig å legge seg på et utak av oljepenger ned mot 3 prosent allerede i 2014, mener han.

– Pengebruk som er vanskelig å reversere

En oljepengebruk på fire prosent av formuen i årene som kommer, vil føre til et kraftig press i norsk økonomi, med høy lønnsvekst, tap av konkurranseevne og styrket kronekurs, mener byrået.

– Vi peker på faren ved å følge 4-prosentbanen slavisk. De store utgiftene knyttet til en aldrende befolkning kommer først 10 år frem i tid, sier Scheel.

Han sier at man ved å bruke mer penger i dag kan bruke mindre senere, og at faren ved å bruke for mye oljepenger nå er at man kan venne seg til en pengebruk som er vanskelig å reversere.

Spår gode år for husholdningene

torbjørn eika ssb

SSB-forsker Torbjørn Eika.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

For norsk økonomi kommer til å gå så det suser i årene som kommer, mener SSB-forsker Torbjørn Eika. Folk vil tjene mer og bruke mer penger frem mot 2014, spår byrået.

– Husholdningenes økonomi har utviklet seg bra i mange år, og vi venter at den vil fortsette å utvikle seg bra i mange år fremover, sier Eika til NRK.

Han mener at riset bak speilet er at renta vil øke i årene som kommer, noe som spesielt påvirker dem med høy boliggjeld. SSB venter at styringsrenta fra Norges Bank gradvis vil økes, og at boliglånsrenta vil ligge på 7,5 prosent i 2014.

LES OGSÅ: – Renta bør settes opp raskere

Samtidig ventes boligprisene å stige med anslagsvis 6 prosent hvert år frem mot 2014.