Hopp til innhold

Vil stramme inn røykesalget

Legeforeningen og Helsedirektoratet vil at du bare skal få kjøpe tobakk der det selges øl, og de vil ha 20-års aldersgrense.

Røyking
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Det er for mange røykere i Norge.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen

Legeforeningen ønsker å få ned antallet røykere og snusere ved å gjøre det vanskeligere å selge og kjøpe tobakksprodukter.

Bjørn-Inge Larsen

direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Norge er nemlig det landet i Vest-Europa som har flest utsalgssteder av tobakk. Det eneste kravet til utsalgsstedet er at tobakksselger er over 18. Legeforeningen ønsker seg nå drastiske tiltak for å redusere tobakksbruken blant nordmenn. Og de får full støtte av Helsedirektoratet.

Vil heve grensen til 20 år

Foreningen mener det er alt for enkelt for ungdom å få tak i tobakk. Dette ønsker de en stopp på fordi de mener røyking og snusing i stor grad er en atferd man sosialiseres inn i.

- Vi ser dessverre at alt for mange ungdommer begynner å røyke, og de får kjøpt tobakk lenge før de er 18 år, sier Larsen.

Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Vil nekte kiosker å selge tobakk

Derfor ønsker Legeforeningen at det bare er butikker og utsalgssteder som har bevilling for salg av alkohol som skal få lov til å selge tobakk, og det bare i den samme tidsperioden hvor det er lov til å selge alkohol.

- Dette faller også sammen med vårt forslag om å heve aldersgrensen for å kjøpe tobakk fra 18 til 20 år. Det er nemlig viktig å sende et sterkt signal til befolkningen, sier Larsen.

Her er endringene

Mange av metodene som Legeforeningen foreslår for å hindre tobakksrekrutteringen er kjente fra tidligere kampanjer, men noen er nye:

  • Antall utsalgssteder for tobakksvarer må reduseres.
  • Aldersgrensen må håndheves bedre. Strengere reaksjoner ved brudd på aldersgrensebestemmelsene.
  • Brudd på aldersgrensen ved salg av tobakk bør få konsekvenser for bevillingen for salg av alkohol.
  • Avgifter på tobakksprodukter må økes. Dette vil redusere forbruk blant unge.
  • Arenaer for barn og unge må være røykfrie. Dette gjelder idrettsarenaer, holdeplasser for buss, taxi og tog og skoler m.m
  • I tillegg foreslår Helsedirektoratet å heve aldersgrensen for kjøp av tobakk fra 18 til 20 år.

Snusing (illustrasjonsfoto)
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix
Høy pris er effektivt

Bruken av snus har økt gradvis de siste årene. Mest blant unge menn, men også hos kvinner. Legeforeningen ønsker å intensivere kampen mot snus, først og fremst gjennom å øke prisen fordi unge har dårligere råd enn etablerte voksne.

En annen årsak til ønsket om høyere avgifter på snus, er at de i dag er mye lavere enn for tobakk. Samtidig bør kreftadvarselen komme tilbake på emballasjen, mener foreningen.

Til neste år

Forslaget fra Legeforeningen kan, ifølge Bjørn-Inge Larsen være på plass allerede til neste år, hvis regjeringen støtter forslaget.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet har tallet på røykere falt fra ca 1050000 til rundt 850000 de siste seks årene, med direktøren er langt fra fornøyd.

- Det er alt for mange som røyker i Norge. Og det viktigste er å hindre at vi får stadig nye generasjoner av ungdom som begynner å røyke, sier Larsen.

Vil du slutte å røyke hvis det blir vanskeligere å kjøpe tobakk?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ