Hopp til innhold

Vil stoppe «barnehagebaronene»

Ingen skal kunne tjene seg rik på barnehager i Norge, mener regjeringen. Ren kommunisme, hevder barnehageeierne.

Statssekretær i Kunnskaps- og utdanningsdepartementet Lisbeth Rugtvedt (SV)

Statssekretær i Kunnskaps- og utdanningsdepartementet Lisbeth Rugtvedt (SV) vil ha slutt på at private aktører tjener millioner på å bygge barnehager.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Full barnehagedekning hadde aldri vært mulig uten de mange private barnehagene. Flere av dem har profitert på generøse statlige tilskudd og har tatt ut flere titalls millioner i utbytte.

Skal gå til drift av barnehager

Men nå skal det ikke lengre være mulig å slå seg opp som barnehagemillionær i Norge, forteller statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt (SV), til NRK:

- Vi synes det er riktig at de 27 milliardene vi i dag bruker på barnehager skal gå til å drive barnehagene og ikke ende opp andre steder, sier hun.

Regjeringen vil nemlig at verdiene skal overføres til staten eller kommunen dersom den private barnehagen avvikles, for eksempel selges.

- Det skal ikke være lukrativt å drive barnehager, sier hun.

Vil ikke sammenligne med sykehjem

- Hvorfor skal man ikke kunne tjene seg rik på barnehager?

- Man kan gjerne tjene seg rik på det om man skyter inn private midler, eller på et eller annet vis klarer å lage butikk av det. Men de pengene som de folkevalgte har bevilget til å drive barnehager, skal komme barna til gode, og ikke komme i lommen på eksterne eiere, sier hun.

- Hva med de som tjener penger på sykehjem?

- Det er en viktig forskjell mellom skoler og sykehjem, og det er at de drives gjennom anbud i kommunene. Barnehagene mottar direkte tilskudd, og det er et av flere viktige argumenter til hvorfor vi foreslår denne lovendringen.

- Kommunisme

- Dette er kommunisme, hvor man eksproprierer privat eiendom, sier administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen.

- Her er det konfiskering av privat eiendom det legges opp til, og det kan være i strid med menneskerettighetene. Hva skal da være incitementet for disse til å få ned sykefravæ, få ned kostnadene, jobbe mest mulig effektivt, drive utvikling av ansatte og spare opp verdier for å ha mulighet til å utvikle barnehagen, når du vet at hvis det skjer noe, så er de pengene plutselig borte, sier han.

PBL viser til at de private eierne bare tar ut omlag 1 prosent i utbytte - noe som tilsvarer 100 millioner kroner i året. Men for Regjeringen er lovendringen som nå er på høring i tråd med forbudet mot å ta ut utbytte for privatskoler

Lyspunkt

AKTUELT NÅ