Hopp til innhold

Vil skrote elbil-rabatten i bomringen

Fritak og reduserte takster for elbiler i bomringer bør avvikles, mener ekspertutvalg. Både elbilforening og miljøorganisasjon rister på hodet.

Bomstasjonen inn til ring2 i Oslo

KAN ENDRES: Elbiler har gjerne stor rabatt ved bompasseringer. Dette gir mindre bompenger en forutsatt mange steder i landet. I framtida kan elbil-rabatten reduseres for å sikre finansiering av vei- og kollektivprosjekter. Bildet er fra en bomstasjon i Oslo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fikk i dag overlevert rapporten fra utvalgets leder Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics.

– Vi anbefaler å avvikle elbilfordelene i bomringene. Både fordi elbiler bidrar til problemer som kø og støy på samme måte som fossil-kjøretøy, og fordi det vil gi bedre inntekter i bomringene, sier Bruvoll til NRK.

I dag sier regelverket at elbiler skal betale maks 50 prosent av normal takst ved bomstasjonene. I rapporten om framtidas bompenger lanserer utvalget blant annet følgende forslag:

  • Fritak eller rabatt for elbiler bør fjernes.
  • Regler om rabatt for flere passeringer innen en time bør fjernes.
  • Makstak på bompenger innen en viss periode bør fjernes.
Rapport om inntekter i bomringene

GIR RÅD: Annegrete Bruvoll (t.v.) i Menon Economics har ledet utvalget som har sett på hvordan bompengeinnkreving bør innrettes i framtida. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til høyre.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utvalget peker på at veiene skal betales uansett. Mindre bompenger betyr at pengene må hentes fra andre steder.

Ekspertutvalget mener for øvrig at kjøp av elbiler bør stimuleres gjennom prisen på selve bilen – ikke gjennom å gjøre det billigere å bruke bilen.

Fallende bominntekter

De siste årene har elbilen for alvor gjort sitt inntog i bilparken i Norge. I dag er om lag annenhver ny personbil som selges en elbil. Totalt utgjør elbilene drøyt ni prosent av norske personbiler.

For en rekke vei– og kollektivprosjekter som finansieres delvis med bompenger har det imidlertid oppstått et problem: Flere elbiler enn planlagt gir færre kroner enn først tenkt.

Dette kan skape problemer for økonomien i prosjektene. Særlig hvis trenden fortsetter.

Utvalget anslår at de samlede årlige inntektene fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent fram mot 2030 med dagens politikk. Dette vil utgjøre 1,4 milliarder kroner i året. Samtidig er antall passeringer anslått å øke med 25 prosent.

– Dette rimer dårlig med målene om å skaffe finansiering til bypakkene og samtidig ha nullvekst i trafikken, sier utvalgsleder Bruvoll.

Hovedårsaken til det ventede inntektsfallet er at antall elbiler med rabatt i bommene vil øke. Skal inntektene beholdes, og samtidig elbilene beholde sine fordeler, må bomtakstene nesten dobles, har utvalget kommet fram til.

Elbil-foreningen: – Helt håpløst

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening har følgende karakteristikk av utvalgets anbefaling om å droppe elbil-rabatten i bomringene:

Christina Bu, Elbilforeningen

OPPGITT: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener bompengetakstene for alle biler bør opp snarere enn at elbilfordelene skrotes.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Dette er helt håpløst. Det er en politikk som vil føre til mer utslipp, sier Bu til NRK.

Hun mener det må være mulig å sørge for både nok inntekter fra bomstasjonene og at det skal lønne seg å kjøre elbil:

– Man kan sette opp avgiftene for elbiler så mye man vil, så lenge det er dobbelt så dyrt for bensin– og dieselbiler, sier hun.

Bu får blant annet støtte fra miljøorganisasjonen Bellona:

– Hareide må ikke la seg friste til kortsiktig gevinst. Alt som kan bremse omstillingen gjør at det går lengre tid før elbiler kan inngå fullt og helt i et bilavgiftsregime, skriver seniorrådgiver Benjamin Stranquist til NRK i en e-post.

Også partiet SV støtter Norsk elbilforenings syn:

Arne Nævra

KRITISK: Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) mener utvalgets anbefalinger vil ødelegge for målet om bare nullutslippsbiler i nybilsalget fra 2025.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

– Dersom elbileiere skal betale mer, må fossilbileiere betale enda mer. Ellers vil skiftet til nullutslipp ikke skje raskt nok. Så enkelt er det, skriver stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) i en e-post til NRK.

Nævra sitter i Transport– og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

El grande politisk dilemma

Knut Arild Hareide

DILEMMA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal både ta hensyn til målet om at trafikken ikke skal øke og målet om at vi fra 2025 bare skal kjøpe nullutslippsbiler.

Foto: Terje Pedersen

– Nå skal vi sende denne rapporten på høring. Så må vi ta en reell beslutning når vi har fått høre hva folk mener om dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Han sier spørsmålet om bompenger for elbiler er krevende. Ulike politiske mål trekker nemlig i motsatt retning:

– Det er en reell utfordring at vi mister såpass store inntekter og trafikken går opp dersom vi ikke gjør noe. Men så har regjeringen også et mål om at vi bare skal kjøpe nye nullutslippsbiler i 2025, sier Hareide.

– Det er naturlig å gjøre endringer i systemet. Spørsmålet er når det er riktig å gjøre det, legger han til.

Regjeringspartner Venstre er mindre opptatt av å gjøre endringer i dagens politikk:

– Luften har aldri vært renere i norske kommuner og klimautslippene går ned for fjerde året på rad. Elbilfordelene ligger altså helt fast i regjeringsplattformen, skriver finanspolitisk talsperson Ola Elvestuen (V) i en kommentar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ