Terrorsiktet 39-åring: – Jeg forhandlet for å få Krekar ut av Norge

FREDRIKSTAD (NRK): Makwan Karim hevder han kun kjenner Krekar gjennom sitt yrke som journalist. Likevel innrømmer han å ha vært i Nord-Irak for å snakke om en mulig Krekar-retur med kurdiske myndigheter.

Mulla Krekar i fengslingsmøte

I NORGE: Mulla Krekar er fortsatt i Norge, til tross for at flere regjeringer har forsøkt å sende ham ut av Norge. Her er Krekar i forbindelse med et fengslingsmøte, etter at italiensk politi ba om å få ham utlevert til Italia.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Et av Krekars ønsker var å reise tilbake til Kurdistan. Han spurte meg hva jeg kunne gjøre, og ba i den forbindelse om at jeg brakte hans bud til presidenten i Kurdistan, Massoud Barzani. Jeg var bare en budbringer, sier Makwan Karim (39).

Sammen med Krekar og en 42-åring fra Drammen ble han pågrepet i november i fjor. Bakgrunnen er at italiensk politi mener mulla Krekar er lederen for et internasjonalt terrornettverk kalt «Rawti Shax», og at Karim har vært en av Krekars støttespillere.

Torsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om Krekar og 42-åringen fra Drammen kan utleveres til Italia på bakgrunn av anklagene.

Karim kan ikke utleveres, fordi han er norsk statsborger. I et lengre intervju med NRK avviser Karim anklagene fra italiensk politi og viser til at han kun er en journalist som har intervjuet Krekar.

Makwan Karim i sitt hjem i Fredrikstad

Makwan Karim (39) stiller seg helt uforstående til at han skal være en del av et internasjonalt terrornettverk, slik italiensk politi hevder.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Krekar-samtaler

Mulla Krekar ble vedtatt utvist fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet. Høyesterett bekreftet i 2007 av vedtaket er gyldig. Likevel er den beryktede mullaen fortsatt i Norge, på tross av iherdige forsøk på utlevering til Irak.

Tidligere statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth sa i fjor at det på tross av år med forhandlinger, ikke har vært noen bevegelse når det gjelder hovedspørsmålet i saken: Om irakiske myndigheter kan garantere for Krekars sikkerhet, dersom han returneres.

I februar i fjor skrev også flere medier at Krekars bror, Khalid Faraj Ahmed, har vært i kontakt med kurdiske myndigheter for å få en garanti for at det er trygt å for mullaen å vende tilbake. Så langt uten hell.

Makwan Karim og mulla Krekar

I 2012 publiserte flere medier, deriblant NRK, dette bildet av Makwan Karim og mulla Krekar, hentet fra Karims egen Facebook-profil. Karim sier han ikke angrer på å ha lagt ut bildet, som skal ha blitt tatt i forbindelse med et intervju med Krekar.

Foto: Privat/Makwan Karims Facebook-profil

– Jeg var en budbringer

Flere kilder med kjennskap til det kurdiske miljøet NRK har vært i kontakt med i forbindelse med den siste tiden, peker på at også terrorsiktede Makwan Karim har gjort lignende reiser til de kurdiske delene av Nord-Irak.

Karim innrømmer overfor NRK at også han var i Nord-Irak i 2011 og 2012, for å snakke med presidenten i den kurdiske delen av Irak, Masoud Barzani, om en mulig Krekar-retur.

– Kurdistan er også mulla Krekar sitt land, og det er naturlig at han ville tilbake dit. Jeg liker Krekar, han er mann med god kompetanse, en kurdisk filosof. Han fortjener ikke å bli behandlet slik, å bli holdt i fengsel.

Det har ikke latt seg gjøre å verifisere opplysningene fra kurdisk hold.

I forbindelse med turene til Nord-Irak, har Karim også latt seg intervjue av kurdisk TV:

– Liten forskjell på agent og journalist

Samtalene kom ifølge Karim etter initiativ fra Krekars bror, Khalid Faraj Ahmed. Kilder med kjennskap til det kurdiske miljøet i Norge opplyser til NRK at Karim i perioder skal ha god kontakt med Krekars bror.

En uoverensstemmelse i perioden etter turene til Nord-Irak skal imidlertid ha ført til at kontakten ble brutt, noe Karim selv også bekrefter overfor NRK.

Brynjar Meling i Oslo tingrett

Brynjar Meling sier han er kjent med at det har pågått uformelle samtaler om en mulig retur for Krekar.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han legger til at han ikke vet hva som skjedde med forhandlingene han var en del av.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd videre. Det var ikke min jobb å ha et slikt møte. Jeg ville bare hjelpe til, sier Karim motvillig.

– Ser du at det kan være problematisk at du som journalist involverer deg på vegne av Krekar?

– I vår kultur handler det å være journalist mest om kontakter. Det er veldig lite forskjell på det å være journalist og det å være agent. Jeg hadde god kommunikasjon med mange, dette er prisen jeg må betale for det. Norske myndigheter kunne ha brukt meg på denne måten, til å forhandle, i stedet for å sette meg i fengsel, sier Karim.

– Krekar må være med på en avtale

Mulla Krekar selv har flere ganger gitt uttrykk for at han ønsker å returnere til Nord-Irak, dersom det er forsvarlig. Krekars advokat Brynjar Meling sier til NRK at han er kjent med at det tidligere har pågått uformelle samtaler mellom personer i Krekars omgangskrets og lokale myndigheter om Krekars muligheter for å reise tilbake til området.

– Av forskjellige årsaker kan jeg ikke gå videre på det. Det jeg kan si er at det finnes en mulighet retur som nåværende og tidligere regjeringer ikke har forsøkt å bruke, sier Meling, og utdyper.

– For å få til en avtale om utlevering for Krekar, er det viktig at Krekar er med på laget. Det har man så langt ikke forsøkt på, sier Meling.

Det er tidligere kjent at det siden 2014 har pågått samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar. Italienerne skal ifølge Aftenposten ha vært i dialog om en mulig overføring for Krekar.

Borgarting lagmannsrett opphevet i mars i fjor politiets vedtak om å tvangsbosette mulla Krekar på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Krekar er nå løslatt, i påvente av at Oslo tingrett i juni skal behandle utleveringsbegjæringen fra italienske myndigheter.

Utlevering for retten

NRK har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å få en kommentar til denne saken. Oslo tingrett skal torsdag ta stilling til om Krekar og 42-åringen fra Drammen kan utleveres til Italia.

– Italienske myndigheter har bedt om at mulla Krekar skal overføres for iretteføring i Italia, som en del av et større kompleks de har etterforsket over flere år. Det sammme gjelder 42-åringen, som de mener er en del av dette, sier politiadvokat Signe Aalling i PST til NRK.

Norske myndigheter har formelt avslått utleveringsbegjæringen mot Karim, fordi han er norsk statsborger. I dokumenter sendt fra PST til tingretten i forbindelse med utleveringssaken mot Krekar og 42-åringen fra Drammen, skriver PST følgende om Karim: «Eventuell overtakelse av videre etterforsking mot han vil bli avklart med italienske myndigheter på et senere tidspunkt».

– Italienske myndigheter er inneforstått med at han er norsk statsborger, og ikke kan utleveres. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Aalling.

SISTE NYTT

Siste meldinger