Hopp til innhold

Solberg: Seks punkter skal løfte Norge ut av koronakrisen

Regjeringen la i dag frem hvordan de skal løfte Norge ut av koronakrisen. Budsjettet for neste år vil være preget av pandemien.

Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Kjell Ingolf Ropstad og Iselin Nybø på regjeringens budsjettkonferanse

SKAL LØFTE NORGE: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) la i dag frem hva som er viktig for neste års statsbudsjett.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Erna Solberg og regjeringen presenterte i dag seks punkter som skal løfte Norge ut av koronakrisen. De er i gang med arbeidet for å lage neste års statsbudsjett.

– Det er et statsbudsjett vi gjør under veldig spesielle omstendigheter. Det er mye usikkerhet i norsk økonomi, det er mange utfordringer i det norske samfunnet, sa statsminister Solberg (H).

De seks punktene er:

  • Få folk tilbake på jobb
  • Stimulere privat næringsliv
  • Omstilling for å nå klimamål
  • Utdanningsløftet 2020
  • Inkludere flere i arbeidslivet
  • Sørge for et godt og sterkt samfunn

Holde hjulene i gang

Regjeringen ønsker å få folk tilbake i jobb. Solberg påpeker at det er viktig å få folk inn i jobber som er varige fremover.

Dette skal regjeringen oppnå ved å stimulere privat næringsliv, punkt to på Solbergs liste.

Kjell Ingolf Ropstad på regjeringens budsjettkonferanse

– Vi har stått sammen om å holde hjulene i gang. Jeg vil si at det har vært det norske tillitssamfunnet på det beste, sa Ropstad om koronatida under budsjettkonferansen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Et budsjett som nettopp holder hjulene i gang og som skaper ny aktivitet det er noe av det aller viktigste vi kan sørge for, for å sikre de sårbare og beskytte dem og gi trygghet for alle, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Statsministeren nevner også det grønne skiftet. Regjeringen ønsker at Norge kan omstille seg slik at vi kan nå klimamålene som er satt.

– Klimagassutslippene truer friheten til oss og kommende generasjoner, men klimagassutslippene går altså nå ned. Framover må vi styrke klimapolitikken, kollektivtrafikken, fortsette elbilsatsingen, og gi industrien og næringslivet støtte slik at de kan lykkes i det grønne skiftet, sa næringsminister Iselin Nybø (V).

Inkludere flere

Gjennom «Utdanningsløftet 2020» ønsker regjeringen å sørge for at folk ikke blir stående utenfor arbeidslivet lenge. Dette skal gjennomføres ved å løfte de som har mindre kompetanse opp til et høyere nivå slik at de har lettere for å bli i arbeidslivet.

– Vi må sørge for at de mange unge som opplever at situasjonen utdanningsmessig for dem har blitt vanskelig på grunn av koronasituasjonen eller at arbeidsmarkedet ikke er det, sa Solberg.

Jan Tore Sanner på regjeringens budsjettkonferanse

Finansminister Jan Tore Sanner forsvarte bruken av oljepenger under koronakrisa, men påpekte at når veksten tar seg opp vil det være mindre rom for å bruke like mye som før.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hovedpunktet for regjeringen er å inkludere flere i arbeidslivet.

– Ledigheten toppet ut på et historisk høyt nivå i april. Siden den gang så har ledigheten falt og er nå lavere enn vi så for oss i mai. Men fortsatt så er 200.000 personer helt eller delvis arbeidsledig, det er altfor høyt. Derfor så blir den viktigste oppgaven med statsbudsjettet for neste år å få arbeidsledigheten ned og få jobbskapingen opp, sa finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ikke økt skatt

På Solbergs liste over fem punkter la hun til et sjette. Det er å bevare tryggheten og tilliten i samfunnet.

– Noe av det som har gjort at Norge har klart å løfte dette, jo det er at vi har tillit til hverandre. Derfor er punkt seks på denne listen for å bære Norge ut av koronakrisen å sørge for at Norge blir et sterkt og godt samfunn fremover, sa Solberg.

Statsministeren ønsket ikke å snakke om enkeltsaker i budsjettet, men varslet at økte skatter for næringslivet ikke er veien å gå for å få flere tilbake i jobb.

– Hvis vi skal få til grønn omstilling, mer privat næringsliv, og få flere folk tilbake igjen i jobb, da må vi faktisk sørge for at rammebetingelsene for næringslivet blir gode de neste årene. Og da er det et sjeldent dårlig tidspunkt å annonsere økte skatter for næringslivet, tvert imot så bør vi gå andre veien, slo statsministeren fast.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ